Lecţia 06. Iona şi Habacuc

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Fiecare generaţie a avut proorocii ei, de la Samuel la Maleahi
 2. Prorocii – oameni supuşi slăbiciunilor (Iacov 5:17), dar luptători biruitori pentru cauza poporului lui Dumnezeu (Evrei 11:)

 

 1. IONA (robul Domnului – 2 Împăraţi 14:25)
 2. Viaţa proorocului
 3. Aspecte pozitive: rugăciunea (Iona 2:1; 4:2) – pocăinţa (2), smerenia (4), iubirea pentru Dumnezeu, nu pentru idoli (Iona 2:7-9)
 4. Aspecte negative: fugă – neascultare – lipsă rugăciune (Iona 1:3-5); mânie – supărare (Iona 4:1, 4, 8). Culmea nebuniei / mânia prorocului – voia să moară (Iona 4:9)
 5. Activitatea sa
 6. Reîntregirea statului Israel (Nord) sub Ieroboam al –II-lea (2 Împăraţi 14:25)
 7. Nimicirea Ninivei pentru răutatea ei (Iona 1:1-2; 3:1-4):
 8.          a) trimitere repetată – Domnul vrea neapărat, imbold insistent (Iona 1:1-2; 3:1)
 9.          b) prorocie în măsura credinţei – explicaţii / împlinire îăn dublu sens (Iona 1:2; 4:2); Ieremia 18)
 10.          c) proorocie împotriva taberei tale – dreptatea şi mila (Iona 1:2; 4:1-2, 11)
 11. Obligaţiile prorocului ( riscurile pierderi mântuirii – Amos 3:8; Matei 25:30; 1 Corinteni 9:16-17)
 12. Fuga de lucrare (Iona 1:3); somn (1:15), întreruperea relaţiei cu Domnul (Iona 1:9):
 13.          a) pedeapsa de acum şi aici (Iona 1:10, 12, 17); lepădarea (Iona 2:4)
 14.           b) noi juruinţe, jertfe (după pocăinţă) – (Iona 2:9 – 2:10)
 15. Haruri suplimentare (pentru condiţii de excepţie): curcubetele (Iona 4:6); viermele (Iona 4:7); alte probe (Iona 4:8), în final sunt prezentate explicaţii (Iona 4:10-11)

 

 1. HABACUC
 2. Viaţa proorocului
 3. Aspect spiritual – o viaţă de rugăciune – pentru înţelegerea vremurilor (Habacuc 1:2-4; 3:2)
 4. Aspect material – o viaţă de suferinţă – acceptată cu bucurie (Habacuc 1:9; 3:16-18)
 5. Activitatea sa
 6. Relaţiile prorocului cu Domnul:
 7.          a) locul de strajă (2:1); mesajele Domnului pentru proroc – dialog (1:12-17; 2:2-3)
 8.          b) mesajele prin proroc pentru popor – lucrare exterioară (1:5-6…2:4; 3:3…19)
 9. Relaţiile prorocului cu poporul:
 10.          a) transmiterea mesajelor (2:2)
 11.          b) exista la Habacuc: prorocii pentru indivizi (2); pentru popoare (1); pentru istoria omenirii (3)

 

ÎNCHEIERE

 1. Iona: un prooroc cu mesaje extreme (Israel, Ninive) şi o viaţă oscilantă din fundul mării în vârful muntelui (Iona 1, 4)
 2. Habacuc: un proroc în timpuri negre (robia babiloniană) dar cu viziunea slavei Domnului (Habacuc 2:13-14; 3:2)    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *