Lecția 06. Ieroboam

Iosif Anca

 

 

INTRODUCERE

 1. Ieroboam a fost un tânăr tare şi viteaz, la fel mulţi sunt promiţători, au mesaje profetice favorabile şi totuşi! (1 Împăraţi 16:26-28)
 2. Ieroboam a devenit dezbinătorul apostat prin ruptura de Templu (1 Împăraţi 12:28)
 1. DOMNIA LUI IEROBOAM (instalat cu voia Domnului – 1 Împăraţi 11:29-39; 12:2, 20)
 2. Căderea spirituală a împăratului şi a lui Israel
 3. Neîncrederea în Domnul – poate Egiptul îl slăbise spiritual (1 Împăraţi 12:26-27; 11:36-37)
 4. Instalarea unui sistem de închinare nebiblic – slujbe dumnezeieşti în concept uman, tipare asemănătoare dar fireşti, eliminarea oamenilor aleşi (preoţi, leviţi) şi instalarea altora (1 Împăraţi 12:28-33; 2 Cronici 13:9)
 5. Preocupările şi realizările materiale pierdute – clădiri prăbuşite (1 Împăraţi 12:25; 2 Cronici 13:19)
 6. Încercări de remediere ratate
 7. Mesajul profetului din Iuda: Ieroboam a pierdut cu timpul împărăţia, altarele, jertfele şi în final preoţii şi leviţii – semnul mâinii uscate (1 Împăraţi 13:1-7, 33-34; 2:11:39)
 8. Seria pedepselor (1 Împăraţi 14:1-14); el se teme de proroci, dar pierde orice înţeles spiritual; amintiri spirituale pierdute (1 Împăraţi 14:7-10)
 9. Pierderea oamenilor spirituali (1 Cronici 11:13-17)
 1. URMĂRILE VIEŢII LUI
 2. Dinastia Ieroboam – Nadab – 24 ani.
 3. Ieroboam I – 22 ani (1 Împăraţi 14:19-20; 2 Cronici 13:20)
 4. Nadab – 2 ani (1 Împăraţi 15:25-30)
 5. De la Ieroboam la Osea. (deportarea asiriană – 722 î.e.n.)
 6. Calea lui Ieroboam – drumul împăraţilor lui Israel (1 Împăraţi 15:34; 16:26, 31)
 7. Calea Israelului păcătos – o formă idolatră a adus altele şi a distrus toată spiritualitatea, ceea ce a dus la pieirea naţiunii (2 Cronici 13:17; 1 Împăraţi 20:15; 2 Împăraţi 17:21-23)

ÎNCHEIERE

 1. Condiţia de bază pentru împărat şi toată împărăţia – rămânerea în ascultarea de Legea Domnului (1 Împăraţi 11:37-38)
 2. Ieroboam a murit, viţeii au rămas şi pe mulţi i-au mai omorât „de la Dan la Betel” (1 Împăraţi 14:15-16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *