Lectia 06. Discuții în familia Mântuitorului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Domnul Hristos s-a născut în „familia” Iosif şi Maria şi a avut cel puţin şase fraţi (Matei 13:55-56). A avut şi alte rudenii
 2. Domnul a fost un subiect aprins în discuţii directe şi indirecte (Luca 2:34)

 

 1. DISCUŢII INDIRECTE (despre El)
 2. Despre naştere / întrupare
 3. Discuţii între cer (îngeri, Tatăl) şi pământ (Iosif, Maria)
 4.              a) acceptarea căsătoriei şi traseul călătoriilor familiei (Matei 1:18-25, 24-25; 2:13-14, 19-21)
 5.              b) primirea „sarcinii” (Luca 1:26-38), confirmarea naşterii (Luca 2:10-20)
 6.              c) confirmările Tatălui (Matei 3:17; Luca 9:35; Ioan 12:28)
 7. Discuţii interimare – inspirate de Duhul, pe baza Scripturilor (Luca 2:28-38)
 8. Despre statutul Lui în familie
 9. Neacceptarea necredinţei – între rude şi apropiaţi (Marcu 6:2-6; Luca 4:16, 21-24)
 10. Afirmarea superiorităţii relaţiilor din noua familie a celor credincioşi Tatălui, în condiţia respingerii lumeşti (Matei 12:46-50;Marcu 3:21, 31-35; Luca 8:19-21)

 

 1. DISCUŢI DIRECTE
 2. Cu Maria şi fraţii Lui
 3. Neînţelegerea comportamentului Lui (la 12 ani – Luca 2:41-50); La 30 ani –Ioan 2:3-6, 12)
 4. Raporturi în supunere şi înţelepciune (Luca 2:51-52); în grijă (Ioan 19:25-27)
 5. 3. Probleme cauzate de probleme exterioare familiei, ce o divinizează (Ioan 7:3-9)
 6. Cu rudeniile
 7. Ioan Botezătorul (raporturi de lucrare – Matei 3:14-16; Ioan 29-31)
 8. Familia Zebedei / Salome şi fiii lor (dorinţe omeneşti şi lucrări dumnezeieşti) – (Matei 20:20; 27:55-56)

 

ÎNCHEIERE

 1. Domnul Isus Hristos a avut o viaţă de familie obişnuită şi probleme specifice uceniciei / slujirii lui Dumnezeu (excepţie: naşterea şi lucrarea ispăşitoare). A fost şi acceptat şi respins (Matei 13:57-58; 10:35-37; Luca 14:26; 18:29-30)
 2. El a fost desăvârşit şi în raporturile cu familia, rudeniile, fiind un model pentru toţi credincioşii (Luca 7:19-23; Fapte 1:14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *