Lectia 06. Darul îndemnării și dărniciei

Iosif Anca

 

 1. DARUL ÎNDEMNĂRII / ÎNCURAJĂRII
 2. Termeni şi definiţie
 3. Termeni: paraklesisparakaleo – a mângâia, a consola, a îndemna
 4. Definiţie: Lucrarea mângâierii, îmbărbătarii pentru ajutor şi vindecare,  întăriri pe cei slabi şi descurajaţi (Romani 12:8)
 5. Caracteristicile sfătuitorilor (serviciu intervenţii – întreţinere – Psalmul 138:3)
 6. Rolul echipei secunde (a II- a) pentru cei în creştere sau loviţi (1 Tesaloniceni 3:2; Romani 1:12; Fapte.2:40)
 7. Necesitatea sprijiniri tuturor (Iosua 1:7-9;1 Timotei 6: 17-18; 2 Cronici 35:2;. Evrei 10:24-25)
 8. Prin învăţare  se introduce, se începe, iar prin îndemnare se păstrează, se reface, se reîncepe, se sporeşte şi se creşte (Romani 12: 1; 1 Tesaloniceni 4:1,10; 5:14; 1 Timotei 4: 2, 13;  6:13)
 9. Exemple
 10. Biblice:
 11. a) Barnaba  – „fiul mângâierii” (Fapte 4:36; 11:23; 13:43;14:22)
 12. b) Iuda şi Sila – proroci cu darul îndemnării (Fapte 15:31-32)

2: Practice, actuale: slujba / timpul rugăciunii, stăruinţi, vizite bolnavi, familii în crize, consilieri spirituale, organizare, saluturi, predici scurte

 

 1. DARUL DĂRNICIEI
 2. Termeni şi definiţie
 3. Termeni:  metadidomi – a da, a împărţi, a împărtăşi
 4. Definiţie: Contribuirea cu  bunuri financiar-materiale în susţinerea economică a membrilor adunării şi a lucrăii lor, în mod liber, cu bucurie, spre slava lui Dumnezeu (Romani 12:8)
 5. Caracteristicile donatorilor sfinţi (Matei 10:42; 25: 31-46)
 6. Dărnicia este un dar (ca altele) prin care se acumulează înţelept şi se oferă cu pasiune (1 Timotei 6:18; Matei 19:21; 1 Cronici 29 2-17; Exodul 25:2; 35:2,21)

2, Darnicia se raportează la nevoile existente: asigurând suportul material al Bisericii şi întareşte relaţiile din adunare (Luca 7: 4-5; 2 Regi 4: 8-10; Deuteronomul. 16:13-14)

 1. Exemple
 2. Biblice:
 3. a) bogatii evrei – a da cu inimă bună (2 Samuel 17:28-29; 19:31-32); Tiba  – a da cu interes (2 Samuel 16:2-4);  Nabal  – a nu da (1 Samuel 25:8-11)
 4. b) săracii macedonieni – a da din ce ai (2 Corinteni 8; 9; Filipeni 4: 10-19)
 5. Practice, actuale susţinerea misionarilor sau a altor lucrători şi lucrări sfinte: publicaţii, construcţii; ajutorarea săracilor, daruri pentru copii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *