Lectia 06. Da și Nu

Iosif Anca

 

            INTRODUCERE

 1. Da şi respectiv nu, sunt cele mai scurte dar mai categorice, contrare şi definitive exprimări ale deciziilor şi/sau convingerilor (Matei 5:37)
 2. Exprimarea verbală are valoarea unui angajament responsabil (Matei 12:36-37)
 1. REGLEMENTĂRI BIBLICE
 2. În perioada Vechiului Testament
 3. Angajamente prin jurăminte sau făgăduinţe (Evrei 6:17-20; Numeri 30:1-8; Eclesiastul 5:4-5)
 4. Modificările erau determinate doar de imposibilitatea de drept şi de păcat (Numeri 30:8, 12; Leviticul 5:1, 4-6; 27:28-29; Psalmul 15:4; Marcu 6:26; Daniel 6:8)
 5. În perioada Noului Testament
 6. Abrogările au fost determinate de îmbunătăţirea relaţiilor (Matei 5:33-37; Iacov 5:12)
 7. Există domenii, situaţii în care nu sunt obligatorii da şi/sau nu (Ioan 7:8-9, 14; 19:9)
 1. PRINCIPII ALE AFIRMĂRII ŞI NEGĂRII
 2. Exemplul lui Isus Hristos
 3. Isus Hristos – Da, pentru credincioşi
 4. a) făgăduinţele Cuvântului (2 Corinteni 1:17-20; Fapte 2:18, 39; Apocalipsa 1:7; 22:20; Luca 11:51)
 5. b) intervenţii particulare (Matei 8:2-3; 11:9-10; 26:63-64; 27:11)
 6. Isus Hristos – Nu, pentru necredincioşi (Matei 13:29; 25:9-12; Luca 16:30)
 7. Principiile exprimărilor categorice: „da” sau „nu”
 8. Valoarea lui „da” şi „nu” exprimă statornicia (stabilitatea) într-o lume fără valori concrete (stabile). Valoarea de adevăr sau minciună (Neemia 6:3-4; Luca 1:60; Fapte 5:7-8)
 9. Compatibilitatea lui „da” sau „nu” cu „înduplecarea înţelepciunii” (Iacov 3:17-18; Fapte 19:8, 26). Stăruinţa nu trebuie să facă din „da” (adevăr) – „nu” (minciună), căci aduce moartea (Judecătorii 14:16-17; 16:16-17; 1 Împăraţi 13:7-10, 14-24). Înduplecarea instaurează un  adevăr întreg (Matei 21:28-30), nu-l schimbă (Galateni 5:7-8; Matei 27:20)
 10. Determinarea lui „da” şi „nu” în condiţii speciale (Proverbe 16:33; 18:18; Exodul 28:30; 1 Samuel 23:9-14; 2 Samuel 5:19-25; Ezra 2:62-63)

            ÎNCHEIERE

 1. Da, da” şi „nu, nu” arată fidelitatea pentru Dumnezeu şi valorile adevărului, dar şi rezistenţa în faţa presiunilor şi înşelătoriilor demonice (Luca 22:56-60; Psalmul 62:1-5)
 2. Da, da” şi „nu, nu” constituie şi un mod de funcţionare eficient  – „morţii se acoperă cu pământ, vii cu hârtii, iar credincioşii cu DA şi NU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *