Lectia 06. Creștinii și lumea

Iosif Anca

 

ÎNTRODUCERE

 1. Ce a creat Dumnezeu este foarte bun (Genesa 1:31), însă lumea  este afectată de   decăderea firii umane sub dominaţia lui Satan (1 Ioan 5:19)
 2. Raporturile noastre cu lumea – model Isus Hristos (Ioan 17:15-16)
 1. LUMEA
 2. Prezentare – Caracterizare (o împărăţie, un sistem)
 3. Duhul lumii (1 Corinteni 2:12); un mod de gândire bazat pe poftele firii (Efeseni 2:2-3; 1 Ioan 2:16-17). Satan – lider (Ioan 14:30;Apocalipsa 12:10; Matei 4:8-9); Psalmul 17:4)
 4. Chipul lumii (1 Corinteni 7:31; Iacov 1:15); pofte devenite păcat, stricăciune (2 Petru 1:4; 1 Corinteni 3:4); faptele firii, vorbirea lumii (1 Timotei 4:7; 6:20; 2 Timotei 2:16; 1 Ioan 4:5; Luca 12:20)
 5. Poziţia lumii faţă de creştini
 6. Ignoranţă (1 Ioan 3:1); în pofida înţelepciunii (1 Corinteni 1:21; Romani 1:22); aceeaşi ca faţă de Isus Hristos  (Ioan 16:3; 8:23); l-au respins (Ioan 1:10); pentru că a condamnat-o (Ioan 7:7)
 7. Prigoană – ură (Ioan 15:19-20); necazuri (Ioan 16:33). Nu vă miraţi! (1 Ioan 3:13); sunt valori  opuse (Luca 16:15; Iacov 2:5; 1Corinteni 1:27). Cine nu înţelege  vrea două locuri întâi (Luca 11:47)
 1. CREŞTINII
 2. Statutul lor în raport cu lumea (gr. xenos – străin; parapidemos – rezident temporar)
 3. Străini şi călători (2 Petru 2:11; Psalmul 39:12). Cuvântul este statutul ce ne separă (Ioan 17:14, 16)
 4. Cetăţeni ai cerului (Filipeni 3:20). În final cerul şi pământul vor fi Împărăţia lui Isus (Ioan 18:36; Apocalipsa 11:15)
 5. Comportamentul creştinului în lume
 6. Respingere  – nu iubiţi lumea (1 Ioan 2:15); răstignirea eu-lui (Galateni 6:14), prin naştere din Dumnezeu (1 Ioan 5:4)
 7. Separare (Iacov 1:27; 4:4), nepotrivire cu împotrivire (Romani 12:2; Tit 2:12). Există riscul întoarcerii în lume! (2 Petru 2:20;Efeseni 5:10-11)
 8. Iluminare: Isus (Ioan 8:12); Biserica (Matei 5:14; Filipeni 2:15), prin trimiterea în lume (Ioan 17:18). Duhul Sfânt dovedeşte (Ioan 16:8), iar noi mărturisim adevărul, ca Isus (Ioan 7:7 )
 9. Judecata (1 Corinteni 6:2), în funcţie de slujba şi statutul fiecăruia (Ioan 3:16-19)
 10. Exemple
 11. Negative:
 12. a) Lumea antediluviană – o lume pierdută (2 Petru 2:5)
 13. b) Esau – un tânăr lumesc (Evrei 12:16)
 14. c) Dima – o dragoste pentru lumea de acum (2 Petru 4:10; Isaia 13:11)
 15. Pozitive:
 16. a) patriarhii –  străini şi călători pe pământ (Evrei 11:9, 13; Genesa 23:4)
 17. b) Biserica – oameni ce gândesc diferit de lume (1 Petru 1:1; 4:1-5)

ÎNCHEIERE

 1. Lumea (fără pace şi credinţă – Ioan 14:17), iubită de Dumnezeu (Ioan 3:16). Fiecare om alege între viaţa din lumea aceasta şi viaţa  veşnică (Ioan 12:25)
 2. Creştini: oameni scoşi din lume, umpluţi de Duh, având Cuvântul şi  trimişi în lume (gr. paraikos – parohia cerului pe pământ – Ioan 17:6, 14, 18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *