Lecția 06. Cele 10 Porunci

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Legea (cele zece porunci) scrisă de două ori de însuşi Dumnezeu şi rostită pe muntele Sinai (Deuteronom 9:10; 10:4; 5:22)
 2. Legea morală reprezintă caracterul şi voia lui Dumnezeu (Romani 7:12; Psalmul 119:142; Ioan 17:17)

 

 1. CELE 10 PORUNCI (Exodul 40:20)
 2. Relaţia omului cu Dumnezeu
 3. Unicitatea (Eu sunt), exclusivismul – monoteismul în cunoaştere, iubire, vorbire, faptă (Exodul 20:2-3; Deuteronom 4:35)
 4. Interzicerea oricăror forme idolatre (Exodul 20:4-6)
 5. Respectul pentru Numele Domnului (Exodul 20:7)
 6. Segmentarea muncii pentru activităţi sacre (Exodul 20:8-11; Deuteronom 5:15)
 7. Relaţia omului cu aproapele
 8. Instituirea ordinii şi armoniei familiale (Exodul 20:12)
 9. Recunoaşterea dreptului la viaţă (Exodul 20:13)
 10. Moralitatea în societate (Exodul 20:14)
 11. Dreptul de proprietate (Exodul 20:15)
 12. Transparenţa relaţiilor sociale (Exodul 20:16)
 13. Stăpânirea de sine – înfrânarea poftelor (Exodul 20:17)

 

 1. SPIRITUL LEGII
 2. Perioada Vechiului Testament
 3. Legea este măsura dreptăţii, binelui, adevărului contra păcatului (Romani 3:20; 7:7)
 4. Legea este exercitarea autorităţii divine şi se respectă în frica de Domnul (Exodul 20:18-20; Deuteronom 33:2; Evrei 12:18-22;Apocalipsa 4:5-11)
 5. Reglementări prin legea ceremonială, civilă (Evrei 9:1, 19-22)
 6. Perioada Noului Testament
 7. Isus Hristos şi Legea (Matei 5:17-18; Galateni 3:24); spiritualizare, împlinire, ispăşire (Psalmul 40:8; Ioan 14:15-16)
 8. Împlinirea Legii veşnic valabilă (Psalmul 119:152, 160; Deuteronom 4:13; Romani 8:24); dorinţa de învăţare, aprofundare, păzire (Matei 5; Psalmul 119:4-5, 20, 40, 165; Ezra 7:10; Iacov 1:25)

 

ÎNCHEIERE 

 1. Legea lui Dumnezeu (o poruncă – Adam – inocenţă, ascultare); 10 porunci – Moise – sfinţire – păcat); 2 porunci – Isus Hristos – iubirea pentru Dumnezeu şi aproapele (Genesa 2:17; Exodul 20; Marcu 12:28-31; Romani 13:8-10)
 2. O Lege mare şi minunată dată spre fericirea omului (Matei 5: fericirile şi cele 10 porunci; Isaia 42:21; Psalmul 19:7-11;Deuteronom 4:8; 10:10-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *