Lecţia 06. Biserica / Adunarea din Antiohia Pisidei

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Antiohia (localitate din Pisidia) evanghelizată de Barnaba şi Saul (Pavel) în prima călătorie misionară (Fapte 13:13-14, 49)
 2. Aici avem cel mai lung pasaj extras din predicile de evanghelizare a apostolului Pavel (Fapte 13:16-41)

 

 1. EVANGHELIZAREA ŞI FONDAREA BISERICII / ADUNĂRII
 2. Programul (orarul) de evanghelizare
 3. Din activitatea sinagogii: citirea Vechiului Testament (Fapte 13:15a; 15:21);  îndemn –  predică (Fapte 13:15b; Neemia 8:1-3, 8)
 4. Timpul de slujbă: Sabatul (Fapte 13:14, 44); timp suplimentar (Fapte 13:43; 2 Timotei 4:2)
 5. Participanţii: iudei şi prozeliţi – neamuri (Fapte 13:46-48)
 6. Biserica / Adunarea din Antiohia Pisidiei diferită de sinagogă şi slujbele diferite de liturghiile seci
 7. Ucenicii: oameni evlavioşi, ce primesc Cuvântul şi „stăruie” în har (Fapte 13:42-44, 46, 48, 52; 14:22)
 8. Lucrătorii (Fapte 14:23) – după modelul din 13:1-3 – pentru a continua evanghelizarea, părtăşia şi învăţătura
 9. Biserica: oameni ieşiţi din lume şi religie (Babilon) ca şi Isus (omorât de preoţi şi reprezentanţii        Cezarului), de aceea existau probleme cu aceste două categorii, unite uneori (Fapte 13:45, 50)

 

 1. PREDICA DE EVANGHELIZARE
 2. Rădăcinile Vechiului Testament (planul divin veşnic – lucruri noi şi lucruri vechi –  Matei 13:52)
 3. De-a lungul istoriei (Fapte 13:17-21); vezi psalmii, predica lui Petru, Ştefan…
 4. Momentele cheie: Moise, David (Fapte 13:22-23)
 5. Desăvârşirea lucrării în Noul Testament
 6. Ioan Botezătorul (Fapte 13:24-25)
 7. Viaţa şi lucrarea lui Isus Hristos (Fapte 13:27-31)
 8. Mesajul central al evanghelizării – Isus Hristos
 9. Împlinirea făgăduinţei – valabilitatea Scripturilor (Psalmul 119; Fapte 13:32-34)
 10. Iertarea şi răscumpărarea – anularea păcatului aduce viaţa veşnică (Fapte 13:35-39)
 11. Răspunsul (reacţia) oamenilor: ( luaţi seama – Fapte 13:40; evrei – Fapte 13:26; neamuri – Fapte 13:42, 46)
 12. Necredinţă: prin dispreţuire (Fapte 13:41); pizmă (Fapte 13:45); neprimirea Cuvântului (Fapte 13:46)
 13. Credinţă: din preamărirea Cuvântului (Isus, Dumnezeu) la auzire (Fapte 13:42, 46, 48; Romani 10:14-17)

 

                        ÎNCHEIERE

 1. Îndrăzneala propovăduirii Cuvântului – sabia Duhului – autoritatea divină (Fapte 4:13; 13:46; 14:3)
 2. Evanghelia: pentru unii „praf” (amprente pentru judecată); pentru alţii bucurie la dimensiunea întregii fiinţe (Fapte 13:51-52;Matei 24:14; 2 Corinteni 2:14-16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *