Lectia 06. Atitudini față de păcătoși 02

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Atitudinile faţă de păcatele celor din jurul nostru (familie, biserică, societate)
 2. Atitudini: recomandare sau obligaţie? (1 Corinteni 5:2-5, 12)
 1. ATITUDINI FAŢĂ DE PĂCATELE DIN INTERIORUL BISERICII
 2. Eu şi păcatele celor din familie (între Dumnezeu şi cei dragi)
 3. Asociere / respingere (Deuteronom 13:6-8; Luca 14:26)
 4. Toleranţă / condamnare (Deuteronom 13:8b11; 21:18-21; 1 Corinteni 5:1-2; Matei 10:34-39)
 5. Exemple negative
 6. Casa lui Acan – păcatul tăinuit: moarte sigură (Iosua 7:19-24)
 7. Eli – un tată şi preot tolerant, care a atras blestemul Domnului (1 Samuel 2:22-25, 29; 3:13)
 8. David  – un tată care nu şi-a mustrat copii, dar care a suferit mult prin ei (1 Împăraţi 1:5-6; 2 Samuel 19:4-7)
 9. Exemple pozitive
 10. Iosif – un băiat ce „raporta” pe fraţii săi la părinţi (Genesa 37:2)
 11. Leviţii – oameni aleşi de Domnul, pentru că s-au ridicat impotriva păcatului (Exodul 32:26-29)
 12. Asa – un împărat care ştia să-şi disciplineze familia (1 Împăraţi 15:13)
 13. Eu şi păcatele celor din Biserică (între Biblie şi interese umane – Deuteronom 4:1-2; Apocalipsa 22:15-16)
 14. Indiferenţa / cercetare aprofundată (Deuteronom 13:12-14; 17:4; 1 Corinteni 5:2-5; 2 Corinteni 11:29)
 15. Teamă /  curaj (Deuteronom 13:1-5; 17:5-7; 18:22; 13:11; 17:13; 21:21; 2 Corinteni 10:1-6; 13:2)
 16. Exemple negative
 17. Locuitorii din Ghibea – apărătorii păcatului obştesc (Judecătorii 6:28-30; 20:11-14)
 18. Corintenii  – lipsa  separării de rău şi efectele ei (2 Corinteni 5)
 19. Conducerea adunării  din Tiatira – lipsa disciplinei în adunare (Apocalipsa 2:19-23)
 20. Exemple pozitive
 21. Israel – o acţiune naţională de eliminare a păcatului (Judecătorii 20:18, 28)
 22. Pavel – mustrări frăţeşti între apostoli (Galateni 2:11-14; 1:7-9)
 23. Efesenii – verificarea slujitorilor, pentru eliminarea celor falşi (Apocalipsa 2:2-6)
 24. Locuitorii din Abel – Bet Maaca – convinşi de o femeie înţeleaptă să elimine răul pentru a salva cetatea (2 Samuel 20:16-22)
 1. ATITUDINI FAŢĂ DE PĂCATELE LUMII
 2. Atitudini
 3. Prietenie / separare (Leviticul 18:2; 20:26; Iosua 23:7; Deuteronom 7:1-2; Ioan 17:14; Iacov 4:4; 2 Corinteni 6:14-18)
 4. Tăcere / luare de poziţie, mărturie potrivit cu ocazia şi atribuţiile (Matei 10:18; Daniel 4:27; Fapte  24:24-26; 26:23-29; Efeseni 5:10-13)
 5. Exemple negative
 6. Iudei din Ierusalim, pe vremea lui Neemia – oameni corupţi (Neemia 6:12, 17-19)
 7. Dima – un credincios întors în lume (2 Timotei 4:10)
 1. Exemple pozitive
 2. Mardoheu – un bărbat dedicat păstrării identităţii evreieşti şi principiilor sfinte (Estera 2:22-23)
 3. Ioan Botezătorul  – predicatorul care mustră păcatele conducătorilor  (Matei 14:4-5)

III. PRINCIPII

 1. Pentru Biserică 
 2. Stoparea răului (Deuteronom 7:10; 1 Corinteni 5:11-13; 6:3-5)
 3. Promovarea binelui (Luca 8:18; 3 Ioan 5-12; Ezechiel 13:19-22)
 4. Pentru lume
 5. Conservare (Matei 5:13)
 6. Iluminare (Matei 5:14-16)

ÎNCHEIERE

 1. La fel ca Dumnezeu şi noi  trebuie să tratam diferit binele şi răul (Psalmul 45:4-7; Proverbe 17:15); acţiunea se poate face prin Duhul Domnului (Mica 3:8; Fapte 3:14-15; 5:1-11)
 2. Există diferenţă dintre disciplina din Biserică şi atitudinea faţă de păcatele din lume (1 Corinteni 5:10-12; Matei 13:36-52).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *