Lectia 05. Scutul credinței

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Scutul – echipament defensiv de protecţie, ce stinge săgeţile vrăjmaşului, opreşte acţiunile de luptă ale Satanei şi ale demonilor (Efeseni 6:14)
 2. Scutul credinţei, platoşa (1 Tesaloniceni 5:8), în „lupta cea bună a credinţei” (1 Timotei 6:12)
 1. CREDINŢA  – PREZENTARE
 2. Sursa, materialul credinţei : (aur sau…  – 2 Cronici 9:15-16; 12:9-11; 1 Petru 1:7)
 3. Cuvântul Evangheliei (Romani 1:16; 10:17; 1 Corinteni 2:5)
 4. Dragostea Duhului (1 Corinteni 13:7; Galateni 5:6)
 5. Fronturile de luptă a credinţei: (se câştigă şi se păstrează / păzesc prin credinţă)
 6. Mântuire / iertare (Efeseni 2:8; Fapte 10:42-44; Romani 4:16; Luca 22:32)
 7. Lucrări supranaturale (Fapte 3:16; Matei 21:21-22; Luca 8:25)
 8. Lupta pentru eliberare şi stăpânire (Matei 17:19-20; 1 Ioan 4:4)
 9. Suferinţe / necazuri (Ioan 14:1; 1 Tesaloniceni 3:2-5; 2 Tesaloniceni 1:4; Iacov 5:15)
 10. Folosirea scutului credinţei
 11. Mărturisire (Apocalipsa 2:13; 12:11; 13:10; 14:12)
 12. Împotrivire (1 Petru 5:8-9; Efeseni 6:13)
 13. Frumuseţea (valoarea) scutului credinţei
 14. Protecţia (1 Petru 1:5; 1 Ioan 5:18)
 15. Bucuria (1 Petru 1:6; Filipeni 1:25)
 16. Slava (1 Petru 1:7; Apocalipsa 5:12)
 1. SOLDAŢII CREDINŢEI
 2. Vechiul Testament (Evrei 11)
 3. Patriarhii: Noe – lucrare de propovăduire şi lucrări materiale (Evrei 11:7); Avraam – călătorii şi jertfe sfinte (Evrei 11:13, 17); Isaac şi Iacov  – binecuvântări (Evrei 11:20-21)
 4. Moise şi alţi eroi ai Israelului:  – ceremonii (Evrei 11:28);  minuni  (Evrei 11:29);  bătălii (Evrei 11:30, 33-34)
 5. Tinerii din Babilon – izbăviri şi minuni (Evrei 11:33-34; Daniel 3, 6)
 6. Martirii Vechiului Testament, de la Abel, Zaharia  – linia „roşie” a credinţei (Luca 11:49-51; Evrei 11:36-39)
 7. Noul Testament
 8. Biruitori în necazuri – umblarea cu scutul credinţei (Matei 8:10, 13; 15:28; 2 Corinteni 5:7)
 9. Biruitorii fiarei – biruitori prin  moarte (Apocalipsa 15:2; 20:4)

            ÎNCHEIERE

 1. Credinţa stinge „toate săgeţile arzătoare”, poate totul (Efeseni 6:16; Marcu 9:23);  oricine crede biruieşte (Romani 10:11)
 2. Credinţa  rămâne în   luptă (Romani 11:20), dar „Vegheaţi!” (1 Corinteni 16:13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *