Lectia 05. Recunoștința

Iosif Anca

 

            INTRODUCERE

 1. Recunoştinţa este o atitudine intelectuală şi sentimentală de gratitudine, mulţumire, izvorâtă din cunoaşterea şi recunoaşterea adevărului (Coloseni 3:15)
 2. Omul recunoscător este amabil, plăcut la fire şi vorbeşte cu inimă curată şi mulţumitoare (Proverbe 3:6)
 1. RECUNOŞTINŢA ÎN FAŢA LUI DUMNEZEU
 2. Prezentare
 3. Recunoaşterea tuturor binefacerilor lui Dumnezeu (Judecători 5:11):
 4. a) haruri vremelnice (Psalmul 103:1-5; Mica 6:3-8; Iosua 23:14)
 5. b) perspective veşnice (Evrei 12:28)
 6. Recunoaşterea dreptăţii lui Dumnezeu în judecată, atitudini şi acţiuni (Deuteronom 11:2-5; 8:3-5; Psalmul 64:9)
 7. Exemple
 8. Nebucadneţar  – o recunoştinţă învăţată prin smerenie şi înălţare (Daniel 4:26, 31-34; 5:21)
 9. Cei zece leproşi – recunoştinţa mulţumirii (Luca 17:13-19)3.
 10. Părinţii orbului din naştere vindecat de Domnul Hristos – o totală lipsă de recunoştinţă (Ioan 9:18-23)
 1. RECUNOŞTINŢA ÎN RELAŢIILE INTERUMANE
 2. Prezentare
 3. Afirmarea şi reafirmarea adevărului (Deuteronom 21:17; Genesa 18:12-15)
 4. Mulţumirea pentru toate serviciile (2 Corinteni 9:12-15)
 5. Exemple
 6. Locuitorii Sihemului – pedeapsa pentru nerecunoştinţă (Judecătorii 9:16-24, 56-57)
 7. Pavel – recunoştinţa pentru slujirea frăţească (Romani 16:3-4; Filipeni 4:10-20)
 8. Ahaşveroş – o recunoştinţă târzie (Estera 6)
 9. David – un om recunoscător (2 Samuel 9:1-7; 1 Samuel 30:26-31; 1 Împăraţi 2:7)

            ÎNCHEIERE

 1. Omul recunoscător are un adevăr  preţuit şi etichetat corect, pe care-l poartă în inimă şi pe buze (Matei 11:25-26; Romani 13:5)
 2. Tratează-i cu bunătate şi pe nerecunoscători! (Luca 6:35; Proverbe 3:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *