Lectia 05. Învierea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Învierea lui Isus Hristos alături de moartea Sa, sunt lucrări fundamentale în realizarea mântuirii (Romani 4:23-25)
 2. Învierea a fost profeţită în Vechiul Testament, iar în Noul Testament ea a devenit temeiul propovăduirii apostolice (există 100 de referinţe în Noul Testament despre înviere– Fapte 2:32; 17:31)
 3. NECESITATEA ÎNVIERII
 4. O nouă reflexie asupra morţii (1 Corinteni 15:3)
 5. Esenţială – indispensabilă pentru mântuire (Romani 3:25-26; 2 Corinteni 5:14)
 6. 2. Prin ea El a învins forţele întunericului (Coloseni 2:15)
 7. A adus glorificarea lui Isus Hristos ca Miel (24 de menţiuni în Apocalipsa – Apocalipsa 7:17)
 8. De la moarte la înviere (3 zile, urmate de 40 de zile – Matei 12:39-40)
 9. Există diferite interpretări pentru  activitatea din cele 3 zile (1 Petru 3:18-22); El a plecat la Tatăl (Luca 23:46; Ioan 13:1, 36)
 10. Starea sfinţilor din Vechiul Testament – direct la odihnă sau în Hades şi apoi  transferaţi (Osea 13:14; Luca 20:38; Efeseni 4:8-10;Evrei 12:22-24)
 11. De ce a înviat Isus Hristos?
 12. Pentru împlinirea Scripturilor Vechiului Testament şi a cuvintelor Sale – Planul divin (Evrei 11:17-18 – trei zile; Psalmul 2:7 / Fapte 13:33; Psalmul 16:8-11; Ioan 2:18-22)
 13. Pentru că era un act al dumnezeirii în dreptate – neprihănirea a învins moartea (Fapte 2:24; Efeseni 1:19-20 [Tatăl]; Ioan 10:15-18[Fiul]; Romani 8:11 [Duhul])

 

 1. DOVEZILE ŞI REZULTATELE ÎNVIERII
 2. Arătări: mai mult de zece, începând cu Maria Magdalena, în special ucenicilor dar şi la mulţi credincioşi
 3. Argumente care anulează teoriile greşite (de la furt la arătare fantomă):
 4.    a) mormântul gol – depoziţia străjerilor (Matei 28:1-4, 11-15)
 5.    b) transformarea ucenicilor – Biserica (Fapte 5:29-32)

2.Învierea a fost într-un trup glorificat, spiritual, ceresc, nemuritor – şi noi vom fi înviaţi la fel (Luca 24:39; 1 Ioan 1:1-3; 1 Corinteni 15:42-45, 47-50)

 1. Efectele învierii
 2. El a devenit Domn şi Judecător în univers (Fapte 2:36; 17:31)
 3. El a devenit Mântuitor, Mare Preot Milos, Cap al Bisericii (Evrei 8:1-4; Efeseni 1:22-23)

 

ÎNCHEIERE

 1. El a desăvârşit gloria planului divin – prin om a venit moartea; prin om a venit învierea (Romani 1:4; 5:17)
 2. 2. El prin înviere, este garanţia învierii noastre (Romani 8:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *