Lectia 05. Îndelunga răbdare

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Îndelunga răbdare – o răbdare potrivit cu timpul hotărât de Dumnezeu
 2. Îndelunga răbdare – „makrathumia” (lb. greacă) – suportare, îngăduinţă, a fi încet la mânie sau disperare, o lungă rezistenţă, autostăpânire, care nu se răzbună la repezeală

 

 1. ÎNDELUNGA RĂBDARE – CARACTERIZARE
 2. Originea răbdării
 3. Dumnezeul răbdării. El este desăvârşit în răbdare (Psalmul 86:15; Romani 15:5)
 4. Ce emană din El oferă răbdare:
 5.         a) Scripturile (Romani 15:4)
 6.         b) Duhul Sfânt (Galateni 5:22)
 7. Componentele îndelungii răbdări (Răbdare desăvârşită a sfinţilor – Coloseni 3:12; Iacov 1:4)
 8. O îngăduinţă în dragoste (Efeseni 4:2; 1 Corinteni 13:4); iertare, prietenie (Proverbe 19:11)
 9. O aşteptare în nădejde (Romani 8:25)
 10. O rezistenţă cu încredere – credinţă (Evrei 10:35-39); autostăpânire (Proverbe 16:32)
 11. O suferinţă pentru Numele Lui (Apocalipsa 2:3) şi mântuirea oamenilor (Evrei 12:2)

 

 1. RĂBDAREA ÎN ACŢIUNE
 2. Manifestări ale îndelungii răbdări
 3. În ispite – în faţa oricărui păcat (1 Corinteni 10:13; Iacov 1:12 – cununa vieţii)
 4. În necazuri, suferinţe (Romani 12:12; 5:3; 1 Corinteni 4:12; 2 Timotei 3:11; 1 Corinteni 6:7)
 5. În slujbă (2 Corinteni 6:6; 2 Timotei 2:24; 4:5; Romani 15:1 – cu cei slabi)
 6. În orice împrejurare – pentru rodire (Luca 8:15; Coloseni 1:10-11; 1 Tesaloniceni 5:14)
 7. Până la venirea Domnului, o moarte (Iacov 5:8; Matei 24:13)

Sănătatea răbdării (Tit 2:2)

– Bolile răbdării: oboseala (Isaia 7:13); pierderea răbdării (Numeri 21:4)

 1. Exemple biblice
 2. Dumnezeu – răbdarea mântuirii (2 Petru 3:9; 1 Petru 3:20; Romani 3:25; 2:4; 1 Timotei 1:16)
 3. Iov  – răbdarea ân incercare (Iacov 5:11; Iov 1; 2)
 4. Isus Hristos – a răbda fără a fi înţeles (2 Tesaloniceni 3:5; Isaia 53:3-8);
 5. Pavel – răbdarea în slujbă şi suferinţele aferente (2 Timotei 3:10-11; Fapte14:19-22; 2 Corinteni 1123-27; 12:12)
 6. Sfinţii sfârşitului – răbdarea până la sfârşit (Iacov 5:10; Apocalipsa 13:10; 14:12)

 

                        ÎNCHEIERE

 1. Înfrânarea produce îndelunga răbdare, produce evlavia (2 Petru 1:6). Efort – exerciţii repetate – stare
 2. Rezultate – fericirea (Iacov 5:11); moştenirea făgăduinţelor (Evrei 6:12; 2 Timotei 2:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *