Lecția 05. Închinarea la idoli

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Apare în listele faptelor firii imediat după păcatele trupului, fiind legată direct de aceasta (Psalmul 95:5)
 2. Închinarea la idoli – eidolatreia (lb. greacă) – idolatrie, închinare la zeităţi, include şi lăcomia de avere  (Efeseni 5:5; Coloseni 3:5), precum şi alte forme de manifestare

 

 1. PREZENTARE
 2. Evoluţia istorică
 3. În lumea veche: idoli (reprezentare a zeilor) ciopliţi, turnaţi, de la aur la lemn, uneori hidoşi (Osea 9:10) şi capricioşi, pretinzând jertfe, chiar de copii (Ieremia 32:35)
 4. Etape de formare a idolilor (exemple): zeiţa Romei – recunoştinţă faţă de spiritul de dreptate al Romei, atribuită apoi împăratului (iniţial au existat opoziţii), transferându-i-se apoi total statuii;
 5. Funcţiile idolului:
 6. a) localizarea zeului (templu, copac, munte etc.)
 7. b) vizualizarea lui (asemănător cu atributele lui: zeul peşte, zeiţa dragostei)
 8. În lumea modernă: idoli vechi în haine noi (aceleaşi duhuri demonice): icoane, televiziune, teatru, sport, cărţi, tradiţii, sărbători, plăceri (ajungând iarăşi la ucideri de copii), filosofie, magie, lăcomie după avere, lux, dezvoltarea economică forţată, muncă fără odihnă.
 9. Pacatul idolatriei
 10. Obiectul închinării a fost schimbat, Dumnezeu a fost înlocuit cu universul material şi uman-spiritual – ideea Diavolului (Romani 1:19-23; Matei 4:8-9; Apocalipsa 13:4)
 11. Uzurpă locul lui Dumnezeu din inimă, minte (devotare, închinare, ascultare) luptând să-l ocupe cu altceva (Matei 6:21-24; II Împăraţi 17:16); închinarea este urmată de slujire ( Exodul 20:4‑5)
 12. Închinarea adevărată – în duh şi adevăr  (Ioan 4:23) este înlocuită cu o închinare în stare de păcat, în special păcate trupeşti  (Osea 4:12‑14,17)
 13. Închinarea la idoli este o lipsa de cunoaştere. Sursa binecuvântărilor se crede a nu fi Dumnezeu, ci fortele supranaturale, alti oameni, noi înşine (Osea 2:5,8-10). Este o răzvratire şi o ignoranţă (Ioan 4:22; Faptele Apostolilor 17:23)

 

 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Exemple negative
 3. Turnul Babel, Nimrod, Semiramis, Tamuz – lucrări fără Dumnezeu şi împotriva Lui (Genesa 11:1-9)
 4. Rahela – idolii furaţi din lăcomie sau plăcere (Genesa 31:19,32-35); efectul ( Genesa 35:2-4)
 5. Israel şi Aaron – viţelul de aur; idoli cu sărbători speciale (Exodul 32:1-6)
 6. Ghedeon şi efodul din Ofra – distrugerea unei idolatrii şi înfiinţarea alteia (Judecătorii 6:25‑32; 8:24-27)
 7. Mica – diferite păcate tolerate de cler favorizează idolatria (Judecători 17:1-10)
 8. Solomon – slăbiciune şi pedeapsă (I Împăraţi 11:1-10)
 9. Ieroboam  – un împărat „creator” de idoli (I Împăraţi 12:26-33)
 10. Ahab şi Izabela – o familie iubitoare de idoli  (I Împăraţi 16:32-33)

 9.Iehu – o eliminare parţială  cu perpetuarea idolatriei tradiţionale (II Împăraţi 10:26-31)

 

 

 1. Exemple pozitive
 2. Iacov – Israel – un popor monoteist (Genesa 35:2-7)
 3. Moise – omul care l-a „văzut” pe Dumnezeu nu a acceptat idoli (Exodul 32:20-35)
 4. Cei trei tineri din Babilon – cei ce rezistă presiunii idolatre (Daniel 3:16-30)

Mardoheu – omul ce se închină numai lui Dumnezeu (Estera 3:2-5)

 1. Biserica – o istorie a alegerilor spirituale (II Corinteni 10:14-22; Apocalipsa 13:8‑15; 17:13; 16:1; 22:15)

 

ÎNCHEIERE

 1. Examenul final „închinarea la idoli”: scris, oral, probă practică (Ieremia 10:1-16)
 2. Eliminarea prin lichidare (I Petru 4:3; Isaia 2:20)
 3. Ferirea (păzirea) de idoli (I Ioan 5:21; Exodul 20:23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *