Lectia 05. Darul slujirii și învățării

Iosif Anca

 

 1. DARUL AJUTORĂRII / SLUJIRII
 2. Termeni şi definiţie
 3. Termeni: diakonos – un slujitor al oamenilor; diakonia – un serviciu, o lucrare de slujire, îngrijire; antilepsis – a ajuta, a asista pe altul care este în nevoie
 4. Definiţie: serviabilitate ce-i ajuta pe alţii să-şi măreasca efectivitatea să-şi împlinească scopul, slujba la care i-a chemat Dumnezeu prin Duhul Sfânt (Romani 12:7; I Corinteni 12:28)
 5. Caracteristicile slujitorilor(Matei 4:11; Evrei 1:14)
 6. Orice comunitate locală are nevoie de lucrători diakonos, bărbaţi sau femei care văd şi rezolvă nevoile fizice ale colectivitatii (Fapte. 6:1-3; Luca 8:1-3; Filipeni 2:25)
 7. Diakonos se evidenţiază dintre mulţimea de slujitori ce acţionează la nivel de familie şi colectivitate (1 Timotei 5:4, 16,1Corinteni12:28; Romani 12:13, 15)
 8. Exemple (Marcu 10:45)
 9. Biblice:
 10. a) Ioan Marcu – un diakonos al lui Pavel şi Barnaba (Fapte 13:5; 15:37-39; 2 Timotei 4:11)
 11. b) Tabita – o femeie cu multe fapte bune  (Fapte 9:36-39)
 12. c) Fivi – o „diaconiţă a Bisericii din Chencrea” (Romani 16:1)
 13. Practice, actuale: organizare, supraveghere slujbe, lucrări tehnice materiale, publicistice, transport, îngrijiri (bolnavi, copii, bătrâni)

 

 1. DARUL ÎNVĂŢĂRII
 2. Termeni şi definiţie
 3. 1. Termen: didaskalia – învaţătură, instruire, doctrină
 4. Definiţie: întelepciunea de a explica relevant adevărurile Bibliei (Romani 12:7; Efeseni 4:11)
 5. Caracteristicile iîvaţătorilor (Luca 6:40)
 6. Învăţătorii se formează numai prin învăţătură –  model Timotei (2 Timotei 1:5; 3:10-17; Fapte 16: 1-3; Filipeni 2:20-23; 1 Timotei 4:11-16)
 7. Fiecare adunare trebuie să promoveze mulţi învăţători maturi (Fapte 11: 26; 13:1-2; Iacov 3:1; Tit 1:11; Evrei 5:12; 1 Timotei 6:3;2 Petru 2:1)
 8. Exemple (Daniel 12:3)
 9. Biblice:
 10. a) Apolo – un învăţător bine instruit (F.A. 18:24-26)
 11. b) Pavel  – un apostol cu darul învăţării (Fapte 18:11; 19:9; 20:20; Galateni 1,2)
 12. Practice, actuale: forme de studiu biblic, predică, ucenicie, profesori de religie, media creştină, învăţare de la om la om (Tit 2: 3-4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *