Lecţia 05. Biserica / Adunarea din Antiohia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Antiohia – prima biserică „creştină” (Fapte 11:26), legată de Ierusalim (Fapte 11:22)
 2. O biserică de slujitori locali şi misionari (Fapte 13:1-2)

 

 1. FORMAREA BISERICII / ADUNĂRII
 2. Misionari anonimi (din Cipru, Cirena…Fapte 4:36; 11:20; 13:14)
 3. Iudei / iudei (Fapte 11:19); iudei / neamuri (Fapte 11:20) – o biserică mixtă
 4. Aveau Evanghelia Domnului şi Mâna Domnului – au avut mulţi convertiţi (Fapte 11:19-21)
 5. Misionari cunoscuţi
 6. Barnaba şi Saul / Pavel  – trimişi pentru sprijinirea lucrării/întărirea credincioşilor (Fapte 11:22-26)
 7. Petru (Galateni 2:11); Agag, … (Fapte 11:27); Iuda, Sila, Marcu (Fapte 15:32, 37)

 

 1. FORMAREA LUCRĂTORILOR
 2. Ucenicia (Matei 28:19-20)
 3. Dedicarea  – înscrierea  – hotărârea (2 Timotei 2:4-5; Fapte 11:23). Învăţarea –slujirea  (Fapte 11:26; 13:2; Romani 12:12)
 4. Chemarea lucrării (Fapte 13:2-4), chemarea darului  (Galateni 2:8)
 5. Lucrătorii bisericii (baza – Efeseni 2:20-22; altele: dărnicie – Fapte 11:29-30)
 6. Învăţători mulţi (Fapte 13:1; 15:35; Iacov 3:1; Evrei 5:12; Tit 1:9-11)
 7. Prooroci (Fapte 13:1-2 ; 11:27-30)
 8. Exemplu. Barnaba: convertirea (Fapte 4:36-37); lucrarea proprie (Fapte 11:22-26); provocarea / promovarea altora (Fapte 9:26-28; 11:25-26)

 

                        III. LUCRAREA MISIONARĂ

 1. Coordonatele trimiterii
 2. Obiectul lucrării (Cuvântul – Fapte 13:5)
 3. Metodologia lucrării (Slujirea prin Duhul – Fapte 13:2-4)
 4. Călătoriile misionare pauliene (trimitere, lucrare, raportare, refacere)
 5. Asia Mică (Fapte 13:3-12 – 14:26-28)
 6. Europa (Fapte 15:36, 40-41 – 18:22-23)
 7. Ierusalim – Roma (Fapte 18:23)

 

 1. ALTE ASPECTE ALE LUCRĂRII
 2. Legătura între biserici (lucrători)
 3. Colaborare /  subordonare (Fapte 11:22, 27; 15:2, 4, 22-23)
 4. Efectul în adunare (Fapte 11:29 – material; 15:30-31 – spiritual)
 5. Legătura între partide (religioase)
 6. Musafirii nepoftiţi, netrimişi (Fapte 15:1, 24)
 7. Efectul dezbinărilor (Fapte 15:2, 5; Filipeni 3:2; Romani 16:17-18)

 

                        ÎNCHEIERE  (Fapte 16:5)

 1. Cantitatea lucrării – numărul – mulţi ucenici – bucuroşi şi hotărâţi (Fapte 11:23)
 2. Calitatea lucrării –  valoarea lucrătorilor (Efeseni 4:11-16)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *