Lectia 05. Atitudini față de păcătoși 01

Iosif Anca

 

 INTRODUCERE

 1. Atitudini faţă de păcatele altora, făcute împotriva ta / păcatele celor din biserică / din lume (1 Împăraţi 8:46)
 2. Păcatele împotriva ta săvârşite de necredincioşi şi credincioşi (Matei 18:15; 1 Corinteni 5:12)
 1. MĂSURI DE PREVEDERE, PREVENIRE
 2. Directe
 3. Îndemnaţi-vă  la bine! (Evrei 10:24-26; Filipeni 2:1-2, 4)
 4. Nu fiţi pricini de păcătuire! (1 Corinteni 10:32; Luca 17:1-2; Romani 14:13)
 5. Indirecte
 6. Rugaţi-vă unii pentru alţii! (Luca 22:31; 2 Corinteni 13:7; 2 Tesaloniceni 1:11-12)
 7. Vegheaţi! (Evrei 10:24; 1 Petru 5:8-9)
 1. PROCEDURA DE ÎMPĂCARE BIBLICĂ
 2. Relaţii interbisericeşti (îl ierţi, dar îl laşi să păcătuiască! – Luca 17:4-5; Romani 6:1; Galateni 6:1)
 3. Faza 1: Discuţie particulară – tu ierţi, el ascultă (Leviticul 19:16-18; Matei 18:15; Luca 17:35)
 4. Faza 2: Discuţie în grup cu 2 oameni „buni” de martori (Matei 18:16-17; Matei 7:4-5)
 5. Faza 3: Şedinţă publică (internă) – legătura cu cerul în autoritate (Matei 18:17-20)

– Judecata în Israel sau în  Biserică  (Exodul 24:14; 18:21-22; 1 Corinteni 5:12-13; 6:1-5, 7)

 1. Relaţii extrabisericeşti (poţi discuta dar nu poţi lua măsuri disciplinar!e – Romani 12:17-19)
 2. Puterea binelui (Romani 12:20-21; Matei 5:39-44; 1 Petru 3:1)
 3. Puterea săbiei: recurgerea la lege (Luca 18:2-5; Fapte 16:37-38; 25:10-11) sau la Dumnezeu (2 Timotei 4:14)

III. PRINCIPII DE COMPORTAMENT

 1. Operative
 2. Nu reţine totul! (Eclesiastul 7:21; 1 Samuel 10:27; 11:12-15)
 3. Nu trata greşit! (Iacov 5:9; Proverbe 10:18; 25:9; Romani 15:1-2)
 4. Postoperative
 5. Iartă! (Coloseni 3:13; Matei 6:14-15)
 6. Fă tot ce poţi să rezolvi defectul fratelui tău! (Galateni 6:12; Iacov 5:19-20)

 

 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Negative
 3. Absalom/Amnon – o supărare tratată greşit (2 Samuel 13:22)
 4. Ioab/Abner, Amasa  – probleme netratate (2 Samuel 3:22-27; 20:8-10)
 5. Pozitive
 6. Abimelec/Avraam  – efecte ale relaţiilor greşite şi rezolvarea lor, cu ajutorul Domnului (Genesa 20:9-17)
 7. David/Saul – neînţelegeri în familie şi societate, gestionate corect de partea vătămată (1 Samuel 24:9-19; 3 Ioan 3:11)

ÎNCHEIERE

 1. Datorită imperfecţiunilor şi imprudenţei există diferite „tamponări” în traficul vieţii (1 Corinteni 3:3)
 2. Scopul nu este condamnarea şi pedepsirea unei părţi  ci recuperarea şi salvarea ambelor părţi aflate în conflict (Matei 18:15; Luca 6:37-39; Matei 7:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *