Lecţia 05. Ahia şi Mica

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Necesitatea prorocilor – un principiu divin (Amos 3:7; Isaia 44:7)
 2. 2. Existenţa duhurilor şi prorocilor mincinoşi (2 Cronici 18:19-21)

 

 1. AHIA DIN SILO (1 Împăraţi 11:29)
 2. Viaţa proorocului (în perioada regilor Solomon, Ieroboam şi Roboam)
 3. O existenţă obişnuită – haină nouă „ruptă” cu lepădare şi responsabilitate (1 Împăraţi 11:29); orbire la bătrâneţe (1 Împăraţi 14:4)
 4. Activitatea ca proroc şi scriitor (2 Cronici 9:29; 1 Împăraţi 14:3)
 5. Recunoscut prin viaţa (1 Împăraţi 14:18) şi activitatea sa (1 Împăraţi 14:2)
 6. Activitatea lui
 7. Caracteristici:
 8.          a) activitate la domiciliu (1 Împăraţi 14:9) şi pe teren (1 Împăraţi 11:29-31)
 9.          b) prorocia în imagini şi cuvinte (1 Împăraţi 11:30-31)
 10. Mesajele propriu-zise – părţi componente
 11.          a) 1 Împăraţi 11 – dezbinarea împărăţiei şi alegerea lui Ieroboam: prezicerea viitorului (10 seminţii din 12 pentru Ieroboam (1 Împăraţi 11:31-32); împlinire (1 Împăraţi 12); motivele: păcatele lui Solomon – idolatria (1 Împăraţi 11:33); binecuvântarea prin David (1 Împăraţi 11:34); împlinirea planului divin (1 Împăraţi 11:32, 36); partea lui Ieroboam (1 Împăraţi 11:37-38); concluzia (1 Împăraţi 11:39)
 12.              b) 1 Împăraţi 14 – moartea copilului şi nimicirea casei lui Ieroboam: reamintirea trecutului – ridicarea şi trăirea ulterioară (1 Împăraţi 14:7-8); dovedirea vinovăţiei – motivele pedepsei – idolatria (1 Împăraţi 14:9); rostirea sentinţei pentru copil (1 Împăraţi 14:12-13) cu explicaţii pentru familie şi pentru Israel – vinovatul principal era Ieroboam, dar exista vină şi în popor (14:10-16); împlinirea: pentru copil imediat; pentru casa lui Ieroboam şi Israel, după câţiva  ani (1 Împăraţi 14:14-30; 2 Împăraţi 17);

 

 1. MICA (fiul lui Imla)
 2. Viaţa prorocului ( în perioada dinastiei Omri)
 3. O viaţă de puţin succes şi izolare (2 Cronici 18:7, 23), intimidare şi influenţă (2 Cronici 18:12)
 4. 2. Perioade de suferinţă prin prigoane (2 Cronici 18:26)
 5. Activitate (profeţia despre moartea lui Ahab şi altele (rele) despre el
 6. Prorocia – Cuvântul Domnului (2 Cronici 18:18-22; 18:15; Maleahi 1:1; Ieremia 23:18, 22)
 7. A prorocit de rău despre Ahab (2 Cronici 18:7, 17), în timp ce alţii proroceau de bine (2 Cronici 18:11). De ce Iosafat nu accepta fără proroci (2 Cronici 18:4) şi nu era mulţumit de cei 400 de proroci? (2 Cronici 18:6)
 8. Mesajul propriu – zis: imaginea de după război (2 Cronici 18:16; 18:24 – mesajul pentru Zedechia)
 9. Siguranţa lui Mica şi explicaţia amăgirii proorocilor lui Ahab (2 Cronici 18:18-27)

 

ÎNCHEIERE

 1. A proroci „bine” sau „rău” – potrivit cu starea (Ahia pentru Ieroboam; Mica şi Ilie pentru Ahab, excepţie 1 Împăraţi 21:28-29)
 2. Să vorbeşti „aşa şi aşa” (1 Împăraţi 14:5). Robul Domnului – „Ce-mi va spune Dumnezeul meu” (2 Cronici 18:13)
 3. Relaţia dintre mesajul profetic şi viaţa sfântă sau păcătoasă – a crede şi a asculta de o prorocie: Ieroboam (iniţial) şi Iosafat – într-o stare bună, acceptă un proroc bun; Ieroboam (ulterior) şi Ahab – într-o stare rea, sunt amăgiţi şi / sau nu acceptă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *