Lecția 04. Râvna Evangheliei Păcii

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Încălţămintea oferă  protecţia picioarelor şi  reprezintă o stare gata de mişcare (luptă, lucrare, alergare – Exodul 12:11). Numai când ajungem înaintea Domnului ne oprim (Exodul 3:5 – pe  pământ sfânt)
 2. Râvna – dorinţa de a face sau a avea ceva bun pentru tine şi alţii
 1. RÂVNA – PREZENTARE
 2. Râvna – o stare spirituală
 3. Râvna Domnului (Isaia 9:7; 37:32; Psalmul 119:139; Ioan 2:17)
 4. Râvna creştinului (Romani 12:11; Matei 26:40-41)
 5. Manifestări
 6. Lenea (Matei 25:26; Proverbe 13:4; 18:9; 19:24; 26:13; Rut 4:7-8)
 7. Râvna fără pricepere (Romani 10:2; Fapte 20:33; 22:3; Galateni 4:17-18; 2 Samuel 21:2)
 8. Râvna Evangheliei păcii – diferită de râvna războiului (2 Corinteni 8:7; Fapte 17:11; Isaia 42:13)
 9. Domenii ale râvnei
 10. Râvna în pocăinţă (Tit 2:14; 1 Petru 3:13Apocalipsa 3:19)
 11. Activitate intensă proprie (1 Timotei 3:1; Romani 12:8; 1 Corinteni 9:25)
 12. Provocarea altora (2 Corinteni 8:8; 1 Corinteni 14:12, 39;1 Timotei 4:11; 6:11-12; 2 Timotei 1:6-8; 2:2; 4:5)
 13. Satisfacţii – Împliniri
 14. Frumuseţea lucrării în curs (2 Corinteni 7:7-11; Ioan 4:31-35)
 15. Frumuseţea lucrării finalizate (Isaia 53:11; 1 Cronici 29:2, 3a, 9, 28)
 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Negative
 3. Israel – oameni fără râvnă (Iosua 18:3)
 4. Ilie – o „pauză” fără râvnă (1 Împăraţi 19:10-14)
 5. Iehu – o râvna parţială (2 Împăraţi 10:16)
 6. Fariseii – o râvnă fără pricepere (Fapte 22:3; 21:20)
 7. Pozitive
 8. Leviţii – râvnă şi răsplată (Exodul 32:25-29; Ezechiel 44:15)
 9. Fineas – râvnă şi făgăduinţe (Numeri 25:11-13; Iosua 22:13, 16-18, 31)
 10. Pavel – râvnă şi suferinţă (Galateni 1:14; Romani 9:2-3; 10:1; 2 Corinteni 6:4-10; 11:21-27)
 11. Echipa lui Pavel – fraţi plini de râvnă: Timotei (Filipeni 2:22); Tit (2 Corinteni 8:16-17, 22) Epafra (Coloseni 4:12-13)

ÎNCHEIERE

 1. Râvna pentru calitate – roade din belşug (2 Petru 1:3-11)
 2. Râvna pentru cantitate – cucerirea pământului pentru Evanghelie (Evrei 6:10-12; Psalmul 2:8; 69:9-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *