Lectia 04. Pacea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Pacea cu Dumnezeu (Romani 5:1)
 2. Pacea – „eirene” (lb. greacă) – liniştea minţii şi a inimii bazată pe cunoştinţa că totul este bine între credincios şi Dumnezeu (Filipeni 4:7). Apare de 88 de ori în Noul Testament, în fiecare carte a Noului Testament

 

 1. PACEA – „EIRENE”
 2. Originea păcii
 3. Isus – Domn al păcii (Isaia 9:6) – prin jertfa lui (Isaia 53:5; Zaharia 9:10; Efeseni 2:14-17; Ioan 14:27)
 4. Evanghelia păcii (Cuvântul) (Efeseni 6:15; Psalmul 119:165); înţelepciunea divină (Proverbe 3:17; Iacov 3:17; Filipeni 4:7); credinţa (Romani 15:3)
 5. Dumnezeu dă şi înmulţeşte pacea (Romani 15:13; Iuda 1:2); sau o ia (Ieremia 16:5)
 6. Obţinerea păcii (Iov 22:21; Luca 2:14)
 7. Aleargă după pace în relaţiile cu oamenii (Psalmul 34:14; Evrei 12:14; 2 Timotei 2:22; Romani 14:19)
 8. Lucruri care dau pacea în suflet (Luca 19:42)
 9.         a) neprihănirea (Isaia 32:17; 48:18; Iacov 3:18; Evrei 12:11)
 10.         b) umblarea după Duhul (Romani 8:6; Ioan 16:33)
 11. Pacea completă – odihna Duhului(1 Tesaloniceni 5:23)

 

 1. PACEA DOMNULUI – MANIFESTĂRI – EXEMPLE
 2. Manifestări
 3. Prezenţa liniştii (Isaia 32:17)
 4.          a) zilnic (Psalmul 4:8; Coloseni 3:15; Proverbe 17:1); în familie (1 Corinteni 7:15)
 5.          b) la moarte (Isaia 57:2; 2 Împăraţi 4:23)
 6.          c) la venirea Domnului (2 Petru 3:14)
 7.         d) în timpul slujirii (Romani 10:15); cu alţi creştini (Efeseni 2:14-17; 4:3)
 8. Limitele păcii (Matei 10:34; Romani 12:18); pacea într-o lume a războiului (Ieremia 12:1; 9:8; Mica 3:5; 1 Împăraţi 22:44)
 9. Exemple
 10. Pentru copii – binecuvântarea divină pentru Israel (Numeri 6:26)
 11. Fineas – un legământ de pace (Numeri 25:12)
 12. Solomon – regele „pace”(1 Cronici 22:9; 1 Împăraţi 4:24; 5:4)
 13. Naaman – sănătate şi pace (2 Împăraţi 5:19)
 14. Femeile – pacea iertării (Luca 7:50; 8:48); apoi lăsaţi-o în pace (Ioan 12:7)
 15. Simon – pacea împlinirii dorinţelor sfinte (Luca 2:29), în contrast cu indispoziţia lui Nabal (1 Samuel 25:6; Luca 10:5)
 16. Isus şi ucenicii – pace în loc de teamă (Ioan 20:19, 26)
 17. Biserica primară – pacea  – o stare permanentizată pentru fiii păcii (Fapte 9:31; Luca 10:6)

 

ÎNCHEIERE

 1. Pacea – o stare permanentă şi atotcuprinzătoare (2 Tesaloniceni 3:16)
 2. Pacea – o componentă a veşniciei (Isaia 9:7)
 3. Saluturile păcii – binecuvântări (Romani 15:33; 1:7; 1 Petru 5:14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *