Lecţia 04. Păcatul şi mântuirea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. În vremea Domnului exista clasificarea  religioasă: păcătoşi, neprihăniţi, pe care El a infirmat-o şi a prezentat nevoia generală de mântuire (Luca 15:1-2; Ioan 8:33-36). Ex.: Criminalul şi secretul banului de aur îngropat de o mână fără de păcat, care nu s-a găsit
 2. Învăţătura Domnului şi cazurile prezentate în Evanghelii sunt definitorii şi desăvârşite (Matei 9:9-13)

 

 1. REALITATEA PĂCATULUI ŞI NEVOIA DE MÂNTUIRE
 2. Probleme fundamentale
 3. Eliberarea de sub osânda păcatului – mântuirea, este nevoia fundamentală, prioritară a omului şi poate fi oferită numai prin mila divină (Ioan 3:16-18; Matei 9:36; 18:21-27; Efeseni 2:4-9)
 4. Procedura de primire a mântuirii constă în „pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (Fapte 20:21;Matei 21:28-32; Luca 7:48-50)
 5. Probleme auxiliare
 6. Nevoia iertării interumane – o cerinţă obligatorie pentru primirea şi păstrarea iertării divine (Matei 6:14-15; 18:27-35; Marcu 11:25-26; Luca 17:3-4)
 7. Păstrarea neprihănirii (primită prin credinţă) – ferirea de păcat, păstrează statutul dobândit prin mântuire (Ioan 5:14; Luca 11:24-26; 2 Petru 1:1-11)
 8. Atenţie la prilejurile de păcătuire! (Matei 18:6-14; Luca 17:1-2)

 

 1. DOMNUL ISUS MÂNTUITORUL ŞI PĂCĂTOŞII
 2. Oamenii imorali:
 3. a) femeia păcătoasă”: – lacrimi, iertare, iubire (Luca 7:36-50). : Domnul despre un  frate din Belarus (ce păcătuise): „Voi nu ştiţi cât a plâns pentru păcatul lui şi l-am iertat”
 4. b) altă femeie imorală – iertare în loc de osândă şi o nouă viaţă (Ioan  8:3-11). : Dosare stropite cu sânge, pe dimensiunea lor
 5. Vameşii:
 6. a) un vameş de rând – un păcătos oarecare ce a ajuns neprihănit (Luca 18:9-14)
 7. b) Zacheu – „mai marele vameşilor” ce a (re)devenit un fiu al lui Avraam (Luca 19:1-9)
 8. Robi păcatului – datorii achitate („tel el estai” – ultima chitanţă pentru creditor – „s-a isprăvit” – Ioan 19:30); păcate iertate (Matei 18:23-25; Luca 7:41-42; Ioan 8:30-36)

 

       ÎNCHEIERE

 1. … Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut (păcătosul)” (Luca 9:54-56; 19:10)
 2. Mântuirea va fi finalizată la cea de a doua venire a Domnului (Ioan 3:19-20, 36; Matei 22:1-14 – unii resping mântuirea considerându-se neprihănăţi, iar alţi vor fi respinşi pentru că rămân în păcat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *