Lectia 04. Judecata

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. A judeca – aţi forma o opinie, a lua o hotărâre, printr-o analiză dreaptă, înţeleaptă, examinând fiinţelor în funcţie de împrejurări, prin  faptele, cuvintele şi gândurile lor (Isaia 66:18; Luca 12:47-48; Romani 2:12)
 2. În lume există mulţi şi diferiţi judecători şi judecăţi  (Luca 12:14; Fapte 18:15)
 1. PREZENTARE
 2. Judecători şi judecăţi în Israel
 3. Dumnezeu a dat Lege şi judecători (Deuteronom 4:8; Judecători 2:16-19)
 4. Decizii şi modificări (Deuteronom 17:8-12; Mica 3:11; Luca 18:2; 22:30; Fapte 4:19)
 5. Dreptul şi justiţia în lume
 6. Rolul (Romani 13:4, 6 ; 1 Timotei 2:1-3)
 7. Evoluţia istorică (Eclesiastul 3:16; 6:10; 1 Corinteni 5:11-12; Isaia 40:23)
 8. Judecăţile Bisericii (1 Corinteni 10:15)
 9. Judecata de sine (Isaia 1:18; 1 Corinteni 11:31; Romani 14:13; Matei 7:3-5)
 10. Judecata stărilor de păcat (1 Corinteni 5:3, 12;  6:1-7; Matei 5:40)
 11. Interzicerea altor judecăţi (Iacov 4:11-12; Romani 14:13, 4; 2:1-3; Coloseni 2:16)
 12. Judecăţile divine (de temut – Psalmul 119:120; Evrei 10:27; Fapte 24:25; rolul martorilor în procesele divine – Deuteronom 30:19; Romani 2:15)
 13. Judecăţi actuale: poporul Domnului (2 Samuel 7:14; Ezechiel 5:15; 1 Corinteni 11:32); lumea necredincioasă (Genesa 15:14;Exodul 6:6)
 14. Judecata celor mântuiţi (1 Petru 4:17; Romani 14:10; 2 Corinteni 5:10; Iov 9:29-35; Deuteronom 32:36; 2 Corinteni 5:19-20)
 15. Judecarea celor nemântuiţi (Daniel 7:9-10, 26; Fapte 17:3; Matei 25; Apocalipsa 20:4; 1 Corinteni 6)
 16. Judecata îngerilor (2 Petru 2:4; 1 Corinteni 6:3; Ioan 12:31; 16:11)
 1. LEGISLAŢIE JURIDICĂ SFÂNTĂ
 2. Legi fundamentale
 3. Cuvântul/Legea lui Dumnezeu (Romani 2:16)
 4. Judecătorul suprem: Dumnezeu (Genesa 18:25; Psalmul 7:11; Ieremia 25:31; Eclesiastul 2:14)
 5. Judecare executivă: prin Hristos (Ioan 5:22, 27; 3:17; 8:15; 3:19; 9:39)
 6. Principii (judecăţile de aici se reglează cu cele de sus – 1 Timotei 5:24)
 7. Dreptatea (Exodul 23:2; Ioan 7:24; Isaia 11:3-4; Psalmul 58:1; Evrei 6:10; 2 Timotei 4:8; Isaia 16:5)
 8. Înţelepciunea – cunoaşterea Duhului (Proverbe 8:16; 1 Corinteni 2:10-15; 4:5)
 9. Vremea judecăţii (Eclesiastul 3:17; Apocalipsa 16:7; Evrei 9:27); locul judecăţii (Ezechiel 20:35-36; Ioel 3:14; Deuteronom 17:8)
 10. Măsura judecăţilor (Matei 7:1-2; 5:25; Iacov 3:1; 2:13; 2 Petru 2:11)
 11. Ordinea judecăţii: de sine (Matei 26:21-22); prin cei apropiaţi (Numeri 25:5; Matei 12:27);  prin toţi (Leviticul 19:15; Iacov 2:5)

 

 

III. EXEMPLE (procese)

 1. Judecăţi nedrepte
 2. Cazul Nabot – Izreel o judecată nedreaptă, urmată de o sentinţă divină dreaptă (1 Împăraţi 21)
 3. Absalom – promisiuni neîmplinite: politică (2 Samuel 15:4; 17)
 4. Pilat – judecata împotriva Fiului lui Dumnezeu (Ioan 19:3-16, 4, 8, 12)
 5. Judecăţi drepte
 6. Samuel un judecător drept  (1 Samuel 7:6; 12:2-5)
 7. Solomon – judecăţi înţelepte (Psalmul 72:1-4; 1 Împăraţi 3:16-28)
 8. Pavel – model de judecată pentru credincioşi (1 Corinteni 4:3-4; 5:3)

ÎNCHEIERE

 1. Dumnezeu are judecăţi nepătrunse, dar toate sunt drepte  (Romani 11:33; Iuda 1:14-15);  laudă-L pentru aceasta! (Psalmul 119:62)
 2. Judecaţi voi singuri ce este drept” (Luca 12:57); prin experienţă (Evrei 5:14); fără greşeli (Proverbe 16:10); ca pentru Domnul (2 Cronici 19:16)
 3. Judecata dreaptă  aduce binecuvântare (Proverbe 24:25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *