Lectia 04. Evoluția păcatului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Apariţia păcatului: vinovăţia de a fi cei dintâi păcătoşi (Satan, Eva…)
 2. Dezvoltarea păcatului: proliferarea păcatului până la „vârful nelegiuirii” (Genesa 6:5; 15:16)
 1. ORIGINEA PĂCATULUI
 2. Păcatul luciferic / angelic
 3. Ispita proprie (Iacov 1:13); taina fărădelegii (2 Tesaloniceni 2:17); osânda  (1 Timotei 3:6)
 4. Conţinutul: mândrie (Ezechiel 28:2, 5, 17); voinţă proprie (Isaia 14:12-14); patimă (Isaia 14:14)
 5. Îngerii (Iuda 6) – sub influenţă (Apocalipsa 12:4); ordinea osândirii (Matei 25:41)
 6. Păcatul adamic (uman prin unitate naturală în Adam)
 7. Ispita: trup – pofta firii – bun; suflet – voinţă – plăcut; duh – mândrie – de dorit  (Genesa 3:6)
 8. Identificarea, definirea păcatului : fărădelege / neascultare (1 Ioan 3:4; Romani 5:19); insultă / înşelare (Psalmul 51:4; Numeri 15:30; Evrei 3:13)
 9. Efectele căderii:
 10. a) imediate: pierderea Edenului (Genesa 2:24); efect cunoştinţă – faptă – conştiinţă (Genesa 3:10; Romani 2:14-15)
 11. b) îndepărtate: natura coruptă (Genesa 6:3a; Efeseni 2:1-3; 4:17-19); moarte / blestem (Genesa 3:16-19; Romani 6:23)
 1. INVENŢII PĂCĂTOASE (licenţă, brevet pentru păcat – Ieremia 32:35)
 2. Păcatul învăţăturii false
 3. Calea lui Balaam – rătăcirea (Iuda 1:11; 2 Petru 2:15; Numeri 22:8, 18; 22:19-20, 32, 35…)
 4. Învăţătura lui Balaam (Apocalipsa 2:14; efect – Numeri 25:1-18)
 5. Păcatul iniţiativelor proprii („calea lui Ieroboam” – nepotul lui Aaron – Exodul 32:4)
 6. Invenţia inimii lui şi a sfătuitorilor (1 Împăraţi 12:26-28, 33)
 7. Motive: pierderea avantajelor pământeşti (1 Împăraţi 12:26-27), bani (2 Cronici 13:9)
 8. Urmări (dezvoltare): o dogmă, tradiţie pentru generaţiile următoare (I Împăraţi 16: 2,19,26)
 9. Păcatul adoptării şi încuscririi (Ahab şi Izabela – ecumenism popular)
 10. Căsătoria şi adoptarea  închinării la Baal (1 Împăraţi 16:30-33)
 11. Simbolul Izabelei – femeia lumească în poporul sfânt (Apocalipsa 2:20; 1 Împăraţi 18:13; 21:7; 2 Împăraţi 9:30-31)
 12. Greşeala lui Iosafat şi rolul lui  Ahab în  legătura între Iuda şi Sidon  (2 Cronici 18:1; 19:1-3; 20:35-37; 21:6)

III. „LEGILE FĂRĂDELEGII”

 1. Apariţia păcatelor
 2. Tentaţia ispititoare a păcatului (Romani 7:7-11; Deuteronom 12:30; Numeri 25:2)
 3. Păcatul conducătorului, prin toleranţă şi influenţă  (2 Cronici 33:9; 12:1; Isaia 3:12; 9:16; Proverbe 29:12)
 4. Dezvoltarea şi răspândirea păcatului introdus (acceptat)
 5. Puterea de fermentaţie a păcatului (1 Corinteni 5:6; Evrei 12:15; Genesa 31, 35)
 6. Legea obişnuinţei – tradiţiei (Marcu 7:10-13; Ieremia 16:19; Ezechiel 20:18-19)

ÎNCHEIERE

 1. Cauzele şi efectele primului păcat (de la înşelarea satanică la dominaţia sa)
 2. Poziţia credinciosului faţă de păcat (Deuteronom 32:17-18; Osea 5:10) – revenirea la adevărul şi neprihănirea iniţială şi păstrarea lor (Matei 19:8; 2 Timotei 3:14)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *