Lecţia 04. Biserica / Adunarea din Samaria

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Samaria: fosta capitală a celor 10 ( 8) seminţii (1 Regi 16:24); teritoriu cu populaţie mixtă (2 Regi 17:24-28; Neemia 13:23-24Ioan 4:9); o provincie romană între Iudea (sud) şi Galilea (nord)
 2. Bisericile din provincia Samaria apar odată cu cele din Iudea (Fapte 8:1; 9:31, 35, 42) iar biserica din oraşul Samaria e prezentată în Fapte 8

 

 1. EVANGHELIZAREA SAMARIEI
 2. În timpul misiunii Domnului Hristos
 3. Popasul de la Sihar (Ioan 4:5, 30, 39-40)
 4. Respingerea într-un sat (Luca 9:51-54); Domnul viza mântuirea lor în viitor (Luca 9:55-56)
 5. Evanghelizarea după prigoana de la Ierusalim
 6. Predicatori anonimi (Fapte 8:1). Ei  propovăduiau Cuvântul (Fapte 8:4)
 7. Lucrarea evanghelistului Filip (Fapte 8:29, 39-40):
 8.          a) mesajul – Scriptura (Fapte 8:5, 35); loc central: Isus Hristos (Ioan 5:39)
 9.           b) autentificarea semnelor şi minunilor (Fapte 8:6-7), după modelul lucrării ucenicilor (Luca 9:1, 6)
 10. Evanghelizarea prin Petru şi Ioan (Fapte 8:25; 15:3); Ulterior şi cei din Antiohia au trecut pe la samariteni  (Fapte 15:3)
 11. Efectul (impactul) evanghelizării (bătălia pentru Samaria – Fapte 8:10 sau 8:12)
 12. Trebuie să răspundă la întrebările esenţiale (divinitate) şi se finalizează cu mărturisirea credinţei (Marcu 16:16)
 13. Evanghelia aduce bucurie: minunile Satanei doar domină prin paranormal şi întunecă mintea (2 Corinteni 4:3-4); uimesc (Fapte 8:8-11, 39)
 14. Exemple: samaritenii (Fapte 8:12, 14); famenul (Fapte 8:30-38)

 

 1. ZIDIREA BISERICII / ADUNARII DIN SAMARIA
 2. Botezul cu Duhul Sfânt
 3. O prioritate a lucrătorilor bisericii (Fapte 8:14-15; 9:17; 19:2, 6); realizat  prin rugăciune (Fapte 8:15)
 4. O lucrare necesară pentru membrii bisericii (Fapte 2:38-39; 8:14-17); se produce după primirea Cuvântului (Fapte 10:42)
 5. Învăţarea (educaţia spirituală pentru creşterea în cunoştinţă, în vederea împlinirii în dragoste – drumul credinţei   – Fapte 8:25; 2Petru 1:5-8; Galateni 5:6)

 

                        III. CAZUL SIMON

 1. Un vrăjitor vechi (Fapte 8:9-11)

1.Pretenţia că efectuează o lucrare divină şi că el e „cineva”  –  religiile false (Fapte 8:9-10)

 1. Lanţurile „vechi” ale fărădelegii (Fapte 8:23; Luca 11:24-26; Ioan 6:70)
 2. Un „pocăit” fals
 3. Dorinţa lui Simon (Fapte 8:29); profesie bisericească – slavă şi bani (1 Timotei 6:3-5)
 4. Realitatea descoperită– absenţa roadei şi darurilor Duhului Sfânt (Fapte 8:20-23)

 

                        ÎNCHEIERE

 1. Model pentru plantarea de biserici: baza biblică – Cuvântul; dovedirea prezenţei Duhului Sfânt aduce pacea (Fapte 9:31)
 2. O bătălie câştigată de Domnul prin Filip, Petru, Ioan – pierdută de Satan în două reprize (prin Simon) –  cu sau fără câştigarea acestuia (Fapte 8:13, 22-24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *