Lecţia 04. Anania şi Agab

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Prorocii Noului Testament – după Rusalii (Romani 12; 1 Corinteni 12; Efeseni 4), o lucrare a Duhului Sfânt (Fapte 2:17-18), prin persoane de bază din Biserică (Efeseni 2:20; 1 Corinteni 14:1)
 2. 2. Anania (Iehova este îndurător – Fapte 9); şi Agab (El a iubit – Fapte 11, 21); amândoi apar în legătură cu Pavel (la început şi sfârşitul activităţii lui)

 

 1. ANANIA (prooroc din Damasc – Fapte 9:10)
 2. Viaţa sa
 3. Om temător de Dumnezeu, după Lege şi în pocăinţă – neprihănit şi înţelept (Fapte 22:12)
 4. Om vorbit de bine – imaginea în colectivitate, caracter, lucrare; categoria: Iov, Corneliu, Pavel, Iosif Arimatea etc (Fapte 22:12)
 5. Activitatea sa
 6. Disponibilitatea (Fapte 9:10); vezi David (1 Samuel 17:17, 20; 22:14)
 7. 2. Trimiterea precisă (Fapte 9:11); vezi Moise şi Aaron (Exodul 4:14, 27)
 8. Măsura credinţei în prorocie (Fapte 9:13-17; 1 Corinteni 14:32; Romani 12:6); vezi Petru (Fapte 10:14-20)
 9. 4. Cuprinsul mesajului (vedeniei) – pentru lucrarea proprie
 10.          a) descoperirea trecutului (Fapte 9:17; 22:14)
 11.          b) desfăşurarea activităţii prezente (Fapte 9:17, 12; 22:16)
 12.          c) descoperirea viitorului (Fapte 9:15-16; 22:14-15)
 13. Executarea lucrării (Fapte 9:17-18; 22:13)

 

 1. AGAB (proroc din Ierusalim – Fapte 11:27)
 2. Viaţa sa
 3. În Ierusalim, alături de Iuda, Sila (Fapte 15:32), apostoli şi prezbiteri (Fapte 15:4, 6; 5:13)
 4. În misiune – legătura între lucrători şi biserici: Antiohia (Fapte 11:27); Cezarea (Fapte 21:7-10)
 5. Activitatea sa
 6. Forma lucrării:
 7.          a) s-a sculat în picioare (Fapte 11:28; 1 Corinteni 14:30)
 8.            b) a luat brâul (Fapte 21:11)
 9.          c) expresii: „Iată ce zice Duhul Sfânt…” (Fapte 21:11)
 10. Conţinutul lucrării:
 11.          a) prezicerea unei foamete (Fapte 11:28)
 12.          b) prezicerea arestării lui Pavel (Fapte 21:11)
 13. Efecte, randamentul lucrării (pentru Biserică şi lucrători individuali)
 14.          a) evenimente împlinite (Fapte 11:28); pentru care trebuie luate măsuri (Fapte 11:29-30)
 15.          b) evenimente explicate şi asigurate (Fapte 21:11-13; 20:22-23)

 

ÎNCHEIERE

 1. Viaţa şi activitatea – probe comune, eliminatorii şi definitorii (1 Corinteni 13:2; Matei 7:22; Apocalipsa 2:20);
 2. Beneficiile lucrării de proorocie (1 Corinteni 14:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *