Lectia 03. Slujirea reciprocă

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Noi slujim unui Dumnezeu al orânduielii şi păcii – organizare fără conflict, ca în univers şi în trupul uman (1 Corinteni 14:33)
 2. Neorânduiala se asociază cu pasivitatea şi păcatul (Amos 3:9; 6:1)
 1. SLUJITORI CÂRMUITORI
 2. Categorii de slujitori (sub cârmuirea Domnului – Efeseni 1:17-23; Ioan 13:13-17)
 3. Prezbiteri locali (Tit 1:5; Filipeni 1:1; 1 Petru 5:1-2; Fapte 14:23; 20:28-32); în adunare nu există structuri episcopale, ci doar consultative (Fapte 15), în funcţie de părinţii spirituali (Evrei 13:7, 17; Iuda 1:17; 3 Ioan 1:9-10)
 4. Diaconi – lucrători administrativi (Fapte 6:1-6)
 5. Calificări pentru slujire ( oameni de încredere – 2 Timotei 2:2)
 6. Ei trebuie aleşi pe baza aptitudinilor (de dar şi roadă) şi descoperirilor divine (Efeseni 3:2-11; 2 Petru 3:15-16; 1 Timotei 3:1-13;Luca 6:12; 1 Timotei 1:18; 4:14)
 7. Dedicarea în sfinţenie şi preocuparea în slujire evidenţiază măsura de slujire a fiecăruia (Romani 12:1-2; 1 Timotei 4:11-16; 2 Timotei 1:6; 1 Tesaloniceni 2:1-10)
 1. PRINCIPII GENERALE DE SLUJIRE
 2. Reguli de încadrare în slujbă
 3. Capacitatea fiecăruia îi arată locul în slujire, chemarea şi repartiţia după modelul organelor trupului (1 Timotei 1:6-7;  2:9-15;Romani 12:3-8)
 4. Aprecierea şi promovarea reciprocă elimină spiritul lumii – de la Diotref la papa şi alţii (Romani 12:10; Proverbe 25:6-7, 27; 2Petru 2:1-3)
 5. Relaţii între slujitori
 6. Poziţiile dominante trebuie să slujească în dragoste, după modelul Domnului, cu lepădare de sine (Marcu 10:42-45; Filipeni 2:6-7;1 Petru 5:2-4; 1 Corinteni 9:19-23)
 7. Poziţiile dominate trebuie să slujească în ascultare (Evrei 13:17; 1 Tesaloniceni 5:12-13; 1 Corinteni 11:1-2)
 8. Exemple
 9. Slujirea misionari – văduve (Fapte 6:1; 1 Timotei 5:5, 9-10)
 10. Slujirea bătrâni – tineri (1 Petru 5:5; 1 Timotei 5:4, 8, 16)

ÎNCHEIERE

 

 1. O slujire bună răsplăteşte ambele părţi (Proverbe 25:13; 27:18; 1 Corinteni 8:12-15)
 2. Răsplata şi bucuria slujirii vor determina locul de slujire în Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 25:21-23; Luca 19:17-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *