Lectia 03. Pricini de păcătuire

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Piatra de poticnire (gr. skandalon; eb. michsol – Leviticul 19:14); pârghia pentru momeală într-o cursă, capcană (eb. mokesh –Iosua 23:13)
 2. Alte expresii: a amăgi, a pune piedică, a sminti (Romani 14:13);  ademenire la păcat (Romani 16:17)
 1. PREZENTARE
 2. Pricinile (Tipuri, forme de păcătuire; o stâncă opreşte şi marea; dar şi o pietricică te poate face să şchiopătezi)
 3. Pricini de amărăciune, întristare (Genesa 26:35; Proverbe 10:10; 27:3)
 4. Pricini de cădere, slăbire (Romani 14:20-21; Ioan 16:1; Marcu 4:17)
 5. Autopricini (Psalmul 64:8; Eclesiastul 5:6; Matei 18:8-9)
 6. 4. Pricini de păcătuire (Mica 1:13; 1 Timotei 5:14; Efeseni 4:27; Romani 12:19-24)
 7. Prilejurile de păcătuire (O piatră are locul ei, la hotar, nu pe cărare)
 8. Lucruri pământeşti (Matei 13:57; 26:31)
 9. Lucruri spirituale – înţelegerea  voii lui Dumnezeu (Matei 15:12; 1 Corinteni 1:23; Galateni 5:11)

–  Ferice de cel ce nu se poticneşte în Isus şi calea Sa!  (Matei 11:6)

 1. Comportamentul creştinului
 2. 1. Nu fi pricină de păcătuire pentru alţii – împăcarea celor trei categorii(1 Corinteni 9:19-23;  10:32); problema majoră : cei „micuţi” (Matei 18:6; 1 Corinteni 8:11-12)
 3. Judecă tot ce faci, de la mâncare la slujbă! (Romani 14:13; 1 Corinteni 8:7-13; 10:23-33; 2 Corinteni 6:3). Judecă-te singur, să nu te judece alţii! (1 Corinteni 10:29)
 4. Umblă în dragoste –  transpune-te în postura celuilalt! (Romani 14:15; 2 Ioan 1:10)
 5. Nu te lăsa provocat, rezistă ispitei! (Proverbe 24:19; Coloseni 3:13; Iacov 1:12-15); sau forţei (Galateni 6:12)
 1. EXEMPLE
 2. Negative
 3. Acan – autopricină şi pricină de păcătuire (Iosua 7:25; 22:20)
 4. Fiii lui Eli – pricini de păcătuire pentru tot poporul (1 Samuel 2:22-24)
 5. Ieroboam I – o pricină de păcătuire pentru generaţiile următoare (1 Împăraţi 15:30; 16:2, 13; 2 Împăraţi 13:11)

4; Manase  – o pricină de păcat pentru cetatea sfântă (2 Împăraţi 21:11)

 1. Ahab – pricini de păcat în familie şi societate (1 Împăraţi 21:4)
 2. Iehu – o pricină  de păcătuire parţială (2 Împăraţi 10:29)
 3. Ghedeon  – o pricină de păcătuire pentru Israel (Judecătorii 8:27)

–  Atenţie la pricinile de păcătuire prin   oamenii credincioşi!

 1. Pozitive
 2. Hanania, Mişael şi Azaria  – rezistenţa în faţa unei pricini în ispită şi forţă (Daniel 3:18, 28)
 3. Isus şi Petru –  o pricină eliminată (Matei 17:27)
 4. Pavel şi Evanghelia lui – o pricină de poticnire pentru iudei formalişti, dar nu pentru cei cu intenţii curate (Fapte 16:3; Galateni 2:3-5; 1 Corinteni 9:12; 2 Corinteni 8:20-22)

 

 

ÎNCHEIERE

 1. Există  poticnire  de poticnire împotriva Isus (1 Corinteni 8:12) şi (pe nedrept) în Isus (Matei 16:23; Luca 7:23)
 2. Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!”  (Luca 17:1; Matei 13:41)
 3. Ferice de cei ce evită a fi pricini de păcătuire (Romani 13:22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *