Lecția 03. Platoșa neprihănirii

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Platoşa (armura) – echipament militar de protecţie (Efeseni 6:14) şi totodată haină de nuntă a Bisericii (Apocalipsa 19:8). Neprihănirea se învaţă, se îmbracă (Isaia 61:10; Matei 22:12)
 2. Echipamentul fiilor luminii/zilei  (Romani 13:12-13; 1 Tesaloniceni 5:8)
 1. I. NEPRIHĂNIREA – PREZENTARE
 2. Evoluţia neprihănirii
 3. Pierderea (Eclesiastul 7:29; Genesa 3:10-11; Romani 3:10)
 4. Recâştigarea şi păstrarea (Romani 1:16-17; Matei 5:6, 10)
 5. Îmbrăcămintea neprihănirii
 6. Haine străine (Ţefania 1:8; Psalmul 73:6; 109:18; 1 Tesaloniceni 2:6)
 7. Haine murdare (Isaia 64:6); fariseism (Matei 23:28; Luca 16:15) apostazie (2 Petru 2:21-22; Zaharia 3:3-4)
 8. Domnul Neprihănirea noastră” (Ieremia 23:6; Filipeni 3:9; Romani 5:1-2)
 9. Hainele albe (Efeseni 4:24; Romani 6:13; Iacov 2:24; 1 Ioan 2:29)
 10. Puterea de apărare a neprihănirii – strigăte de biruinţă (Psalmul 118:18; Proverbe 14:34; 28:1)
 11. Rămânerea în picioare, pe front  (Efeseni 6:13; Psalmul 1:5; Proverbe 24:16; 11:4-5)
 12. Conducerea luptei cu înţelepciune (Proverbe 11:3, 9; 2 Timotei 3:16-17; Elisei – 2 Împăraţi 6)
 13. Frumuseţea platoşei (hainelor neprihănirii / iubiţilor Domnului (Psalmul 146:8)
 14. Terestră: pace şi bucurie (Romani 14:17; Isaia 32:17; Iacov 3:18; Psalmul 33:1)
 15. Celestă: strălucire (Daniel 12:3; Matei 13:43)
 1. EXEMPLE BIBLICE
 2. Vrăjmaşi ai neprihănirii (Fapte 13:10) şi oameni „goi” (Fapte 19:16)
 3. Saul – omul sub influenţa unui duh rău (1 Samuel 20:30-33; 28:7-10)
 4. Israel – cazul  Acan, păcate ascunse (Iosua 7:3-5, 10-13)
 5. Laodicea – o adunare fără „haine de nuntă”(Apocalipsa 3:17-18; 22:14; Matei 22:11-13)
 6. Oameni neprihăniţi (Fapte 10:35)
 7. Isus Hristos – „Cel Sfânt şi Neprihănit” (Zaharia 9:9; Luca 23:47; Fapte 2:24; 3:14-15; Psalmul 45:3-4)
 8. Noe – un om neprihănit într-o lume de nelegiuiţi (Genesa 6:9); Iov (Iov 1:1, 8; 2:3, 9; 29:14)
 9. Preoţi, leviţi: Fineas, Ţadoc, Iehoiada …. Zaharia – slujitori neprihăniţi (Maleahi 2:6Luca 1:6)
 10. Pavel – un adevărat purtător de cuvânt al neprihănirii (Fapte 24:25; 25:10-12; Timotei 3:10-11)

ÎNCHEIERE

 1. Hainele sunt pentru mântuire iar mantaua pentru izbăvire (Isaia 61:10; Matei 6:33), cu condiţia păstrării lor (Apocalipsa 16:15)
 2. Lupta neprihănirii se dă împotriva nelegiuirii (2 Corinteni 6:14; 1 Timotei 6:11-12). Păstrează frumoasa mărturie în Isus Hristos! (I Timotei 6:13 – 14)
 3. Cununa celor neprihăniţi – după „lupta cea bună” (2 Timotei 4:7-8) – pe un pământ al neprihănirii (2 Petru 3:13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *