Lectia 03. Încercările

Iosif Anca

 

            ÎNTRODUCERE

 1. Încercările sunt probe pentru verificarea însuşirilor, experienţe practice de cunoaştere pozitivă sau negativă a oamenilor, lucrurilor şi fenomenelor
 2. Încercările sunt o necesitate în planul lui Dumnezeu (Iov 7:17-18), dar există  şi încercări între oameni şi în raport cu lumea spirituală

 

 1. ÎNCERCĂRILE OMULUI
 2. Din partea lui Dumnezeu (Proverbe 17:3)
 3. Unii oameni care au cerut să fie încercaţi (Psalmul 26:2; 139:23), alţii au propus  încercarea altora (Iov 34:36)
 4. Scopul încercării:  o cunoaştere profundă a stării şi ascultării (Deuteronom 8:2; Judecători 3:4)
 5. Metode de încercare: sărăcie sau prosperitate; bine sau rău (Deuteronom 8:3-4, 16; Psalmul 66:9-12), inclusiv provocări radicale (Deuteronom 13:1-3)
 6. Încercările sunt o probă necesară pentru formarea noastră  spirituală, pentru mântuire (1 Petru 1:5-9), dar toată lumea va fi încercată (Apocalipsa 3:10; Ieremia 9:7)
 7. Încercări pentru cunoaşterea lui Dumnezeu
 8. Încercarea prin împlinirea Cuvântului, sau împlinirea unor semne pentru încredinţare (Maleahi 3:10; Judecători 6:36-40)
 9. Atenţie la posibilitatea de  ispitire a lui Dumnezeu!  (Psalmul 95:8-11; Evrei 3:9)
 10. Încercările în relaţiile dintre oameni
 11. Prima probă  este necesară pentru noi înşine, suspectându-ne cu dreptate (Ieremia 17:7; 2 Corinteni 13:5)
 12. Domenii de încercare a oamenilor: prin discuţii şi probe practice de ascultare şi verificare, în funcţie de scop (1 Împăraţi 10:1;Geneza 42:15-18; 2 Corinteni 8:22; 1 Timotei 3:10; Apocalipsa 2:2; 2 Corinteni 2:9)
 13. Atenţie la încercările negative, provocatoare la păcat! (Proverbe 1:10): soţia lui Potifar (Geneza 39); Dalila  (Judecători 16)
 14. Încercările demonice
 15. Necazuri  cu scopul provocării la păcat (Apocalipsa 2:10; Luca 22:31-32)
 16. Atenţie la ispita de a încerca  pe Satan, de a lua legătura cu lumea ocultă!  (2 Petru 2:10)

 

 1. COMPORTAMENTUL CREŞTINLUI ÎN ÎNCERCARE
 2. Atitudini naturale
 3. Întristarea (Psalmul 30:7; 1 Petru 1:6)
 4. Întrebări ale celui încercat şi ale celor din jur (Psalmul 60:10; caz: Iov şi prietenii săi)
 5. Atitudinile spirituale
 6. Bucuria recunoaşterii folosului încercării, prin procuparea asupra scopului divin (Iacov 1:2-4)
 7. Răbdarea cu efectele ei benefice în plan spiritual şi chiar fizic (Romani 5:3); Pentru suplimentarea răbdării,  aleargă la rugăciune!(2 Samuel 22:7)
 8. (Şi) În încercare trebuie să slujim Domnului (Fapte 20:19; Luca 22:28; Romani 16:10)

 

 

 

III. EXEMPLE

 1. Exemple negative
 2. Israel în pustie – încercări cu ispite nebiruite (Exodul 15:22-25; 16:1; 20:20)
 3. Israel în Canaan – încercări prin vecini necredincioşi (Judecători 2:22; 3:1)
 4. Ezechia – o încercare profundă (2 Cronici 32:31)
 5. Exemple pozitive
 6. Avraam – o încercare urmată de o mare binecuvântare (Geneza 22:1-19)
 7. Iosif  – o încercare calificatoare (Psalmul 105:17-22)
 8. Iov – o încercare multiplă (Iov 23:10-15)

 

            ÎNCHEIERE

 1. Încercările sunt o disciplină obligatorie cu scopul desăvârşirii omului (1 Petru 4:12-13; Ieremia 20:12)
 2. Încercările trebuie primite cu optimism, gândind că Dumnezeu controlează spre binele nostru toate încercările(2 Petru 2:9)
 3. Încercarea  ne califică pentru o slijire desăvârşită (2 Timotei 2:17; Proverbe 28:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *