Lecția 03. În jurul apei

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Apa – element de bază al lucrărilor divine (Genesa 1:2; 1 Ioan 5:6, 8)
 2. Trecerea Mării Roşii – pecetluirea eliberării (Exodul 14:13)

 

 1. PLECAREA DIN EGIPT
 2. Traiectoria lui Dumnezeu pentru Israel
 3. Spre Marea Roşie (Exodul 13:17-21)
 4. Drum şi popasuri sub călăuzire (Exodul 14:1-2; Numeri 9:15-23)
 5. Ultima minune – judecata între Israel şi Egipt (Exodul 14:3-4)
 6. Conflictul armat – forţa (Exodul 14:5-14)
 7. Strategia divină : norul (Exodul 14:19-21); vântul (Exodul 14:16, 21-22, 25, 27)
 8. Pustia – problema nr. 1: apa
 9. Mara (Exodul 15:22-25)
 10. Elim (Exodul 15:27)
 11. Refidim (Exodul 17:1-7)

 

 1. LA HOTARUL DE APĂ
 2. Pragul libertăţii
 3. Marea Roşie – hotarul Egiptului rămas de acum fără putere (Exodul 14:30-31; 1 Corinteni 10:1-2)
 4. Evreii între egipteni, Faraon (lumea, diavolul) şi apă (moartea pentru păcate) salvaţi prin izbăvirea Domnului (Isus), iar egiptenii condamnaţi (Exodul 14:10-11, 26; 15:4-11)
 5. Călăuzirea de la mare spre izvoare
 6. Libertatea cârmuită înţelept de Duhul (Exodul 15:13); pentru unii viaţă, pentru alţii moarte (2 Corinteni 2:15-16)
 7. Mântuirea e însoţită de purtarea de grija zilnică – salvaţi, înfiaţi şi hrăniţi (Exodul 14:11; 17:2; Matei 6:33; 2 Corinteni 2:14)
 8. Popasurile de încercare a vieţii – amar, dulce, sec (Apocalipsa 10:9; Psalmul 63:1-2; Exodul 15:1-2)

 

ÎNCHEIERE

 1. Evreii – de la strigăte la cântare (Exodul 2:23; 14:15; 15:1). Egiptenii morţi la ţărm – viziune apocaliptică (Apocalipsa 7:9-14;20:13; Exodul 14:30; 15:17-19)
 2. Între Egipt şi Canaan: liberi (mântuirea întâi); urmează pustia şi intrarea în Canaan (trăirea încercată); stăpâni (mântuirea a doua – finală)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *