Lecţia 03. Ieremia

Iosif Anca

 

INTRODUCERE:

 1. 1. Ieremia (cel înălţat de Dumnezeu), profetul lacrimilor, a scris a doua carte (ca volum) din Biblie (Ieremia 1:5-9)
 2. 2. A profeţit 40 de ani, din timpul reformei spirituale a lui Iosia şi până după distrugerea Ierusalimului

 

 1. VIAŢA LUI IEREMIA
 2. Istoria profetului preot (originar din Anatot, 4 km de Ierusalim – Ieremia 1:1)
 3. Copilăria şi tinereţea (puţin mai tânăr ca Iosia), o vreme de trezire – lacrimi şi jale, posibil profetice (Ieremia 1:3; 2 Cronici 35:25)
 4. Viaţa sub Ioahaz (trei luni); Ioiachim (11 ani); Ioiachin (trei luni); Zedechia (11 ani); în criză economică şi prigoană (Ieremia 20:2-3); în temniţă şi groapă (Ieremia 38:6; 37:16)
 5. 3. Bătrâneţea – eliberat de Nebuzaradan (Ieremia 40:4-5); scurt timp sub Ghedalia, apoi târât în Egipt, unde tradiţia afirmă că a murit (Ieremia 40:6-7)
 6. Caracteristicile vieţii sale
 7. 1. Chemarea timpurie – cele patru perioade ale slujbei (Ieremia 1:4-8; Ieremia 15:16)
 8. Restricţii specifice şi simbolice: celibatar (Ieremia 16:2); ascet (Ieremia 16:5-9)
 9. 3. O viaţă de lacrimi şi durere (Ieremia 9:1-2); suferinţă şi batjocură (Ieremia 20:2, 7-19; 15:18); probleme cu familia mare (Ieremia 12:6)
 10. Dumnezeu a fost alături de el (Ieremia 1:8; 15:19-21), fiind ocrotit şi prin oameni (Ieremia 26:11-16, 24; 36:19, 26)
 11. 5. Ieremia: omul care a văzut suferinţe (Plângerile lui Ieremia 3:1)

 

 1. ACTIVITATEA LUI IEREMIA (într-o vreme similară cu a noastră – Ieremia 1:14-19)
 2. Profeţii pentru naţiuni (Ieremia 1:10 – în istorie există naţiuni de la Babel şi încercări de Babel)
 3. Pentru diferite popoare (Ieremia 27:2-5); în detalii (Ieremia 46:49)
 4. Pentru Babilon (Ieremia 25:1); în detalii (Ieremia 50; 51)
 5. Profeţii pentru Israel; (cuvânt şi vedenii – Ieremia 1:11-19)
 6. 1. Mesaje privind problemele spirituale ale poporului: la Templu (Ieremia 7:1-15); pe uliţe şi în cetăţi (Ieremia 11:6); pentru conducere (Ieremia 23:11-15; 5:4-6); pentru Ierusalim (Ieremia 26:4-16); în Egipt (Ieremia 44)
 7. 2. Simbolisme: brâul la Eufrat (Ieremia 13); la casa olarului (Ieremia 18)
 8. Mesaje privind alte aspecte ale vieţii poporului: epistola (Ieremia 29:4-23); pentru cei din Babilon; viitorul Israelului (Ieremia 30:9-11); plecarea în Egipt – 10 zile de rugăciune (Ieremia 42:4-7)
 9. Profeţii despre Isus Hristos (Ieremia 23:5-6)
 10. Vedenii de zi: cazan (Ieremia 1:3); 2 coşuri de smochine (Ieremia 24:1-3); Lucrări de noapte: (Ieremia 31:26)
 11. 6. Referiri la vedenii adevărate / mincinoase (Ieremia 14; 28)
 12. Profeţii pentru persoane fizice (particulare, individuale)
 13. Pentru credincioşi adevăraţi, prieteni, ceea ce înseamnă profeţii prin profeţii care ne cunosc: recabiţii (Ieremia 35); Barac (Ieremia 45:1-5)
 14. Pentru duşmani (ei îl urau, nu el) – în special cu trimitere la ei: Paşhur (Ieremia 22:3-6); Hanania (Ieremia 28:13-17); Zedechia (Ieremia 21:1-4; 22:1-5)

 

ÎNCHEIERE

 1. Cartea profetului Ieremia cu prorocii vorbite şi scrise sub poruncă divină (Ieremia 36:1-2; 30:1-2; 36:2, 4, 28)
 2. Ieremia (un proroc al Domnului) între mulţi proroci mincinoşi (Ieremia 14:14-16); el prorocea diferit (Ieremia, Mica, Ezechiel, etc.)
 3. Sinteza prorociilor sale: descrierea, descoperirea stării poporului (Ieremia 7) şi provocarea la pocăinţă (Ieremia 25:3-9; 3:12-14;22:25; 17:24-25; 21:8) iar dacă nu vor vrea – pedeapsa (Ieremia 6:17; 7:20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *