Lecția 03-04. David

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. David, de la alegere până la moarte a fost omul lui Dumnezeu, cu o excepţie (1 Samuel 13:14; 1 Împăraţi 15:5)
 2. David a fost împăratul care a format prin cuceriri şi preocupări sfinte „Regatul lui Israel” (2 Samuel 23:1-5)

 

 1. DAVID: DE LA OI LA TRON (din Betleem la Ierusalim)
 2. Adolescentul David
 3. Păstorul viteaz (1 Samuel 16:11-13, 19; 17:15, 33-36)
 4. Cântăreţul care vorbeşte bine (1 Samuel 16:18, 23…Psalmii)
 5. Împăratul uns de Domnul (1 Samuel 16:1, 7, 13)
 6. Tânărul David (după cazul „Goliat”)
 7. Dumnezeu dă fiecăruia putere potrivit cu chemarea şi slujba lui (1 Samuel 17:11, 25-26, 32, 45, 52-53)
 8. Debut în cariera militară – se lupta şi cânta (1 Samuel 18:2, 5, 10-16, 30; 19:8; 23:1-2, 5; 27:7-10; 30:17)
 9. David a trăit şi slujit în condiţii de adversitate – avea deopotrivă prieteni şi duşmani, deşi slujea fără rezerve şi abateri în lucrarea lui Dumnezeu (1 Samuel 18:3,9,17; 19:1-2,11; 23:12,16-21; 1 Cronici 12:17-22)

A avut biruinţă pentru că Domnul era cu el (1 Samuel 16:18; 24:10-17)

 1. David – împărat a lui Iuda la Hebron
 2. Revenirea în ţară (2 Samuel 2:1-4)
 3. Dezbinarea David / Iş-Boşet (2 Samuel 2:8,11; 31:6-9)
 4. Recunoaşterea naţională (2 Samuel 5:1-4; 1 Cronici 12:16-40)
 1. DAVID – ÎMPĂRATUL CELOR 12 SEMINŢII
 2. Războaiele Israelului (sub David – 2 Împăraţi 5:3)
 3. Capitală pentru împărăţie şi casă pentru împărat (2 Samuel 5:6-12)
 4. Războaiele cu filistenii (2 Samuel 5:17-25; 8:1; 21:15-22)
 5. Alte războaie: Moab (2 Samuel 8:2); Siria (2 Samuel 8:3-6); Edom (2 Samuel 8:13-14); Amon (2 Samuel 10:1-4; 11:1; 12:26-31); alţi tributari (2 Samuel 8:9-12)
 6. Dumnezeu a pregătit colaboratori pentru David în toate lucrările (1 Cronici 27:1; 2 Samuel 23:8-22 – militare; 1 Cronici 18:14-17;27:25-34 – administrative)
 7. Păcatul lui David şi urmările lui (pe la jumătatea domniei)
 8. Ispita curviei (2 Samuel 11:1-4); avalanşa păcatelor (2 Samuel 11:5-11, 27)
 9. Tăcerea / intervenţia Domnului (2 Samuel 12:1-19)
 10. Pedepse – un pachet de măsuri punitive (2 Samuel 12:10-14):
 11. a) boala şi moartea copilului (2 Samuel 12:15-18)
 12. b) răscoala lui Absalom (David a fost înşelat: Amnon – curvie; Absalom – crimă): sămânţa (originea) curviei lui Amnon (2 Samuel 13:1-5, 24-28); prin Ioab s-a reîntors Absalom, dar tot el a trebuit să facă „încheierea” (2 Samuel 14:1, 21-22; 18:14); acţiunea lui Absalom – răscoala propriu zisă (2 Samuel 15:1-6, 11-14); culmea pedepsei (2 Samuel 15:23-26, 30)
 13. c) controlul divin asupra evenimentelor (2 Samuel 17:14;18:7-9; 19:9-10)
 14. O altă greşeală- numărătoarea poporului (2 Samuel 24:1, 10-25; 1 Cronici 21)
 15. Bătrâneţea lui David
 16. Omul tare şi voinic ajuns slab şi friguros (1 Împăraţi 1:14)
 17. Ultima ispită (şi pedeapsă) pentru tron – Adonia (1 Împăraţi 1:5-10,48-49)
 18. Liniştea şi odihna lui David – Solomon (1 Cronici 29:20-30)

 

III. DAVID LA CORTUL LUI ŞI CORTUL DOMNULUI

 1. David şi familia
 2. Familia părinţilor şi socrilor (1 Samuel 22:3-4):
 3. a) Saul – lupta dintre bine şi rău (1 Samuel 20:1, 8; 26:18-20)
 4. b) Ionatan – ajutorul reciproc (1 Samuel 18:3; 20:17; 23:16-18; 2 Samuel 9:1, 3, 13)
 5. Neveste, ţiitoare:
 6. a) Merab, Mical (1 Samuel 18:19-20; 25:44; 2 Samuel 6:20-23)
 7. b) Altele: Ahinoam (1 Samuel 25:43); Abigail (1 Samuel 25:40-42; 1 Cronici 3:1-9)
 8. Copiii (1 Împăraţi 1:6; 2:1-4; 2 Samuel 12:25)
 9. David şi Casa Domnului
 10. Cortul chivotului la Ierusalim; Cortul Întâlnirii la Gabaon (2 Cronici 1:4-5):
 11. a) prioritatea lui David (2 Samuel 6:1-2; 1 Cronici 16:1, 4)
 12. b) pentru David Cortul reprezenta prezenţa Domnului în sfinţenie (Psalmul 15); putere (Psalmul 48); fericire desăvârşită (Psalmul 16; 27:4); laudă şi bucurie (1 Cronici

16:7-35)

 1. Templul Domnului (2 Samuel 7:1,2,12-13):
 2. a) alegerea locului (1 Cronici 21:18; 22:1)
 3. b) pregătirile: materiale (1 Cronici 28:11-19; 28:2-9): Solomon (1 Cronici 22:6-7, 14-16):  poporul (1 Cronici 23:2-5; 28:2-8)
 4. c) ajutorul prorocilor (Gad, Natan); preoţilor, leviţilor (Ţadoc, Abiatar; Asaf, Heman,  Iedutun)

 

ÎNCHEIERE

 1. David – omul cu inima întreagă… etalon pentru ceilalţi împăraţi (2 Samuel 22:22-25; 29:33)
 2. Greşelile şi păcatele afectează, şi aduc pedepse direct proporţionale cu statutul şi slujba fiecăruia (Psalmul 38:1-5, 22)
 3. Viaţa şi slujirea (70 de ani) conferă locul veşnic (Ieremia 30:9; Ezechiel 37:24-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *