Lecția 02 și 03. Prima familie

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Membrii primei familii: bărbat – Adam, primul om; femeie – Eva, prima soţie şi mamă; copii – Cain, Abel, Set, alţi fii şi fiice
 2. Istorie biblică (Genesa 1:26-5:8). Localizarea geografică – Eden (Mesopotamia)

 

 1. ADAM
 2. Adam şi Dumnezeu (Adam a fost creat după chipul şi asemănarea divină – Genesa 1:26; 2:7; Efeseni 4:22-24; şi înzestrat cu autoritate – II Timotei 2:13; Luca 10:9; al doilea Adam  este Isus Hristos  – Evrei 1:3; Romani 8:29)
 3. Relaţiile lui aveau la  bază poruncile divine vorbite sau scrise (Genesa 2:16-17), completate şi modificate după căderea omului (Genesa 3:24); pedepse (Genesa 3:17-19); făgăduinţe (Genesa 3:15,21)
 4. Viaţa lui Adam:
 5. a) înainte de cădere: ascultare, colaborare şi împlinire (Genesa 2:19-23,25)
 6. b) după cădere: neascultare, colaborare cu Satana – „Cine ţi-a spus?”/De cine asculţi? (Genesa 3:10-13); învinuirea lui Dumnezeu – gândul satanic (Genesa 3:12); neprihănirea proprie (Genesa 3:17); pedeapsa (Genesa 3:17-19,23); suferinţa şi moartea (Genesa 5:5)
 7. Adam şi Eva (căsătoriţi de Dumnezeu cu acceptul lor – Genesa 2:21-24)
 8. Acţiuni comune:
 9. a) la bine – au primit porunci comune (Genesa 1:28-29; 2:23-24). Lucrare împreună cu Dumnezeu (Genesa 2:18-23)
 10. b) la rău – doar ei doi, fără Dumnezeu (Genesa 2:25). Consecinţele păcatului: frica, izgonirea din rai şi moartea comună (Genesa 3:7-10; 3:22-23)
 11. Acţiuni contrare – numai după păcat: învinuire (Genesa 3:12); stăpânire şi pedepse diferite (Genesa 3:16-19)

Împreună şi după cădere (Genesa 3:20)

 1. Adam şi lumea din jur (Adam a fost aşezat în Eden – Genesa 2:15; ceilalţi oameni sunt peste tot – Faptele Apostolilor 17:26)
 2. Relaţia cu copiii continuarea făgăduinţei (Genesa 4:26). Jertfele (Genesa 4:3- 4)
 3. Alte relaţii:
 4. a) cu Satana – aparent indirecte  (Genesa 3:6,12,13)
 5. b) cu lumea animală (Genesa 1:28; 2:20)
 6. c) muncă, activitate: înainte de cădere (Genesa 2:15-16), după cădere (Genesa 3:17-19,23)

 

 1. EVA
 2. Eva şi Dumnezeu (Eva a fost creată pe măsura omului – Genesa 2:18,21)
 3. Ea a fost părtaşă aceloraşi porunci (Genesa 3:2-3), dar prin amăgire demonică le-a calcat (II Timotei 2:14), a manifestat voinţa liberă, poftă, mândrie – „negreşit!” (Genesa 2:17), „oare?” (Genesa 3:1), „hotărât!” (Genesa 3:4)
 4. Relaţia cu Dumnezeu, după cădere (Genesa 3:13); pedeapsa şi făgăduinţa (Genesa 3:15,16,22). Eva încearcă să refacă situaţia prin credinţă (Genesa 4:1,25)
 5. Eva şi Adam
 6. Femeia „a condus” familia afară din rai (Genesa 3:6,17,24; Proverbe 14:1; I Timotei 2:13)
 7. Alte amănunte: activităţi şi pedepse distincte (Genesa 2:16-19; I Timotei 2:11-12,15); îmbrăcăminte diferită (Genesa 3:21;Deuteronom 22:5; Genesa 3:7)
 8. Eva şi lumea din jur
 9. Eva şi copiii:
 10. a)mama tuturor celor vii” (Genesa 2:21; 4:1-2,25; 5:4);
 11. b) o femeie a suferinţei (Genesa 3:16). A vrut totul în grădină şi a rămas fără nimic
 12. Vrăjmăşie veşnică cu şarpele, după colaborarea vinovată (Genesa 3:1,3-4,15)

 

III. COPIII PRIMEI FAMILII

 1. Cain (câştig, avere, primit – primul copil; profesia: plugar)
 2. Relaţia cu familia:
 3. a) cu părinţii: aproape inexistentă
 4. b) cu fraţii: stil demonic (I Ioan 3:12; Genesa 4:8)
 5. Relaţia cu Dumnezeu: o religie falsă (Genesa 4:3,5-7,9,13-14); a ieşit din faţa Domnului, din har (Genesa 4:13-16)
 6. Relaţia cu cei din jur – răzbunare (Genesa 4:23-24; Tit 3:3)
 7. Abel (trecere, suflare, plângere, tânguire – al doilea copil; profesia: păstor)
 8. Relaţia cu familia:
 9. a) cu părinţii Genesa 4:25)
 10. b) cu fraţii (Genesa 4:8)
 11. Relaţia cu Dumnezeu – o jertfă prin credinţă (Evrei 11:4); o relaţie ce continuă şi după moarte (Genesa 4:10).Abel – primul om cu raiul asigurat! (Genesa 4:4)
 12. Set (răsădire, locţiitor, răsplătire)
 13. Relaţia cu familia:
 14. a) cu părinţii: A rămas lângă ei (Genesa 5:6-8). Prin el a urmat sămânţa femeii (Genesa 4:25)
 15. b) cu fraţii: iniţiator în relaţia cu Dumnezeu (Genesa 4:25)
 16. Relaţia cu Dumnezeu: „a chemat numele Domnului” (Genesa 4:26)

 

ÎNCHEIERE

 1. Familia instituită de Dumnezeu (Efeseni 3:15 şi) atacată de Satana (Genesa 3:15), dar unită (Marcu 10:9)
 2. Prezenţa în rai depinde de ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu (Genesa 3:11). Omul aude glasul Domnului şi după căderea în păcat (Genesa 3:8).
 3. Fiecare persoană va răspunde personal în faţa lui Dumnezeu (Genesa 3:11). Există totuşi un drum spre pomul vieţii – Isus Hristos (Genesa 3:22; Apocalipsa 22:2; Deuteronom 30:15)
 4. Bunătatea sau răutatea copiilor depinde de părinţi (moştenire şi educaţie) şi de atitudinea personală (I Corinteni 7:14; Ezechiel 18:20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *