Lectia 02. Iubirea de sine

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Un fenomen de masă în zilele din urmă (I Timotei 3:2)
 2. Prima lege a firii pământeşti; tendinţa de divinizare; eul care trebuie răstignit şi lepădat (Luca 9:23)

 

 1. OMUL CU IUBIRE DE SINE
 2. Principii
 3. Folosul propriu este prioritar (Filipeni 2:21)
 4. Scopul scuză mijloacele (Ieremia 2:33; Romani 2:1)
 5. Iubirea de sine conţine: iubirea de bani (Eclesiastul 5:10), slava deşartă (Apocalipsa 18:7; Daniel 11:37, Ioan 5:41; Romani 1:21), iubirea plăcerilor (II Timotei 3:4; Proverbe 21:17)
 6. Exemple
 7. Haman – cultul personalităţii (Estera 3:2, 5-6; 5:9-14; 6:6)
 8. Absalom – ambiţii personale (II Samuel 14:25-33; 15:1-6)
 9. Dima – iubirea de sine manifestată prin iubirea plăcerilor din lume (2 Timotei 4:10)
 10. Rezultate
 11. Slavă, bogăţie, plăceri de moment (I Timotei 4:8)
 12. Pofta care trece; a-ţi scăpa (iubi) viaţa; a-ţi pierde viaţa (Ioan 12:25; I Ioan 2:15-17)

 

 1. OMUL CU LEPADARE DE SINE
 2. Principii
 3. Lepădare de sine în favoarea lui Dumnezeu şi a semenilor (Marcu 12:29-31; Galateni 5:14)
 4. Folosul altora = folosul propriu (1 Corinteni 10:24; Filipeni 2:4; I Corinteni 13; Efeseni 5:28 – în familie)
 5. Iubirea agape – fără corespondent şi răsplată (Matei 5:44; Luca 6:27, 35)
 6. Exemple
 7. Ionatan – prinţul care cedează tronul în favoarea altuia (I Samuel 18:1,3; 20:17; 23:17; 1 Ioan 3:17)
 8. Neemia – omul iubitor de neam, ca Iosif, Moise, … (Neemia 1:4-11; 5:14-19)
 9. Pavel – apostolul dator tuturor (I Corinteni 10:33: II Corinteni 12:15; 11:7‑11)
 10. Rezultate
 11. Evlavia  are ca final slava, bunăstarea veşnică – viaţa de acum şi viaţa viitoare (I Timotei 3:16; 4:8)
 12. Efecte în lume (Ioan 13:34-35), efecte veşnice (Apocalipsa 12:10-11)

 

ÎNCHEIERE

 1. Modelul suprem: Isus Hristos (Filipeni 2:4-11)
 2. Nimeni n-a ajuns vreodată singur în cer, dar de acolo a căzut cineva, pentru că a vrut să urce mai sus – Diavolul şi apoi a cauzat căderea multora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *