Lectia 02. Isus Hristos descoperit în Scripturi

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Scripturile au scopul prezentării lui Isus Hristos, în vederea realizării mântuirii (Ioan 5:39; Luca 24:44, 27)
 2. Imaginea Lui este succesivă – în  Vechiul şi Noul Testament (1 Petru 1:10-13, 20-21)

 

 1. ISUS HRISTOS ÎN SCRIPTURILE VECHIULUI TESTAMENT
 2. Activitatea Lui înainte de întrupare
 3. Poziţia şi lucrarea veşnică: creaţia şi administrarea universului (Coloseni 1:16-17; 1 Corinteni 8:6)
 4. Implicarea în perioada Vechiului Testament – lucrări comune cu Tatăl I Corinteni 10:1-4; Exodul 3:2, 4Isaia 6:8)
 5. Profeţii referitoare la natura şi lucrarea Sa
 6. Fiul Omului, Fiul lui Dumnezeu (Isaia 7:14; Psalmul 2:7, 12)
 7. Dumnezeu şi om (Psalmul 45:6; Ieremia 23:5-6; Genesa 22:18; 2 Samuel 7:12-14)
 8. 3. Mesia – Mântuitorul (Iov 9:33-34; 19:25-27; Isaia 40:1-3; 42:1-7; 49:6)
 9. Împăratul lui Israel şi al Împărăţiei universale şi veşnice (Isaia 9:6-9; Daniel 2:44-45)

 

 1. ISUS HRISTOS ÎN SCRIPTURILE NOULUI TESTAMENT
 2. Activitatea desfăşurată pe pământ şi în ceruri
 3. De la întrupare la înălţare (Evangheliile; Fapte 1:1-3)
 4. După înălţare (Ioan 17:5; Fapte 2:32-36; 1 Corinteni 15:20-28)
 5. Slujbele mesianice
 6. Judecător – Rege: eliberatorul, conducătorul (Ioan 5:19-20; Apocalipsa 19:16)
 7. Profet – Cuvântul (Evrei 1:1-2; – revelaţia perfectă)
 8. 3. Preot – Mijlocitorul (Evrei 4:14-16; 7:25)

 

ÎNCHEIERE

 1. Veşnicia trecută + Vechiul Testament (Evrei 1:1-3)
 2. Noul Testament + veşnicia viitoare (Evrei 5:5-10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *