Lectia 02. Ispita

Iosif Anca

 

            INTRODUCERE

 1. Ispita – o ademenire, o imagine, o înşelare care prin atracţia poftelor face omul să păcătuiască (Iacov 1:14-15)
 2. Cadru este format din Ispititorul (I Tes. 3:5 ) şi ispititul – omul neputincios ( Matei 26:41); Biblia (Dumnezeu) prezintă situaţia şi oferă soluţii de rezolvare
 1. ISPITELE – PREZENTARE
 2. Generalităţi
 3. Omul (carnal), cerut pentru ispită: Iov, Petru, Isus Hristos (Iacov 1:14; Psalmul 78:18)
 4. Satan – înşeală (2 Corinteni 11:14;Apocalipsa 12:9; 2 Corinteni 11:3); unelteşte (Efeseni 6:11); pune curse (1 Timotei 3:7; 2Timotei 2:26)
 5. Dumnezeu – imun la ispită (Iacov 1:13); controlează ispita (1 Corinteni 10:13)
 6. Forme
 7. Domeniul poftelor trupeşti – lăcomie (1 Timotei 6:9; Proverbe 1:10); curvie (1 Corinteni 7:5)
 8. 2. Domeniu spiritual (Galateni 6:1; Luca 8:13; 2 Tesaloniceni 2:9-10; Galateni 4:14)
 9. Ispitirea se manifestă în toate felurile, lucrurile (Evrei 4:15; 2:18)
 10. Moduri de acţiuni în ispită (Lupta credinciosului)
 11. Rugăciunea regulată şi insistentă (Matei 6:9; Luca 22:40)
 12. Cuvântul – în interpretare şi folosire corectă (Matei 4:4, 7, 10)
 13. Veghere (staţi gata!) – anticipată profetic: Petru (Luca 22:31); general (Matei 26:41; Efeseni 6)
 14. Răbdare, stoparea, subordonarea răului (Iacov 1:12; Genesa 4:7)
 15. Duhul Sfânt (plinătatea) coordonează acţiunea spre biruinţă (Matei 26:41; Luca 4:1, 14)
 1. I EXEMPLE BIBLICE
 2. Negative (Satan cere drept de ispitire de la Dumnezeu, iar  în final îl provoacă pe om împotriva Lui)
 3. Familia lui Adam – primele ispitiri şi păcate  (Genesa 3, 4)
 4. David  – ispite diferite şi păcate pedepsite (2 Samuel 11:2-4; 24:1; 1 Cronici 21:1)
 5. Petru  – cât de slab poate fi omul în ispită! (Luca 22:31-34; Matei 26)
 6. Anania şi Safira – ispită la nivel de familie (Fapte 5:1-9)
 7. Pozitive
 8. Iov – biruinţa repetată în ispite (Iov 2:9-10; 7:12-20; 31:27)
 9. Iosif – biruinţa în ispita poftelor fizice (Genesa 39:7-13)
 10. Cei patru în Babilon – biruitori în faţa idolatriei şi a morţii (rugăciune, Cuvânt, răbdare)
 11. Isus Hristos – ispitit dar fără păcat (Matei 4;  19:3; Luca 16:16; 20:23; Ioan 8:6; 14:30)
 12. Dumnezeu  – Cel ce nu poate fi ispitit să păcătuiască (Numeri 14:22; 21:5; Evrei 3:9; Maleahi 3:15)

            ÎNCHEIERE

 1. Ispitirea – una din activităţile lui Satan, a duhurilor sale şi a oamenilor răi,  iar omul nu poate evita totul (Matei 6:9); ispita  este îngăduită (1 Corinteni 10:13)
 2. Dumnezeu este credincios, astfel  ispită este limitată la  putere umană; El oferă putere de rezistenţă în ispită, iar biruinţa  oferă cunună (Iacov 1:12; Iuda 1:24-25)   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *