Lectia 02. Fi-ți plini de râvnă

Iosif Anca

 

            INTRODUCERE

 1. Râvna este entuziasmul şi pasiunea până la gelozie pentru o cauză bună (Iacov 4:5)
 2. Dimensiunea umană poate fi activată prin râvnă (Matei 26:41)

 

 1. PREZENTARE
 2. Orientări greşite
 3. Ocupaţii şi preocupări demonice (Isaia 47:12-15; Fapte 19:19-20, 28, 34)
 4. Pasiuni lumeşti: materiale, culturale, sportive (2 Petru 2:12-14; 2 Timotei 4:10; 1 Ioan 2:15; Fapte 17:21; 20:33)
 5. Fervoare religioasă tradiţională, legalistă sau mistică (Romani 10:1-4; Fapte 21:20; 22:3; Galateni 4:17)

  Există oameni fără pasiune? (Iosua 18:1-4; Proverbe 26:13-16)

 1. Orientări corecte(Efeseni 5:18)
 2. Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te! (Apocalipsa 3:19; 2 Corinteni 7:11)
 3. Fii plin de râvnă şi slujeşte Domnului! (Psalmul 69:9; 119:20, 139; Efeseni 6:15; 1 Timotei 3:1-7); exemplul lui Elisei (2 Împăraţi 2:2, 4, 6, 9-10; 3:15; 13:14-17)
 4. Fii plin de râvnă în fapte bune! (Tit 2:14; 2 Corinteni 8:16-17, 22; 1 Petru 3:14)
 5. Râvna – o disciplină stimulativă (Romani 12:11)
 6. Pasiunile sunt unidirecţionale (Matei 6:24; Luca 10:39-42; Filipeni 3:12-14)
 7. Râvna accentuează şi permanentizează activitatea prin Duhul (1 Corinteni 14:12-13, 39-40); cazul Iehu – ambiţia fără sfinţenie (2 Împăraţi 10:16, 31)
 8. Râvna este o provocare sfântă pentru ceilalţi (2 Corinteni 8:7-8; 9:2; Filipeni 1:12-14)

 

 1. EXEMPLE
 2. Dumnezeu – râvna desăvârşită
 3. Viaţa duhului are vigoare permanentă (Isaia 9:7; 37:32)
 4. Râvna conferă statornicie (imuabilitate) şi perseverenţă în planuri (Psalmul 33:11; Ieremia 30:24)
 5. Sfinţii Vechiului şi Noului Testament
 6. Ilie  – un proroc plin de râvnă pentru Domnul şi pentru Israel (1 Împăraţi 17:1, 21; 18:36-40; 19:10)
 7. Pavel – apostolul neobosit (Galateni 1:14; Fapte 21:20; Filipeni 3:6; 1 Corinteni 15:9-11; 2 Corinteni 10:12-16; 11:2, 22-27)

 

            ÎNCHEIERE

 1. Râvna produce  cantitate şi calitate (Evrei 6:9-12)
 2. Oamenii cu râvnă sunt aleşi de Dumnezeu în lucrare (Numeri 25:7-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *