Lecția 02. Eliberarea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Eliberarea din robia egipteană – atribuirea identităţii şi independenţei Israelului – o lucrare divină cu accept uman (Exodul 3:8-10)
 2. Răscumpărarea – eliberarea din sclavie prin plata unui preţ – sângele mielului pascal – Isus Hristos (Romani 3:20, 24; 1 Corinteni 1:30)

 

 1. ISTORIA ELIBERĂRII (de necrezut – Exodul 6:9)
 2. Împotrivirea lui Faraon
 3. Procedura lui Moise şi a lui Aaron (Exodul 5:1; 9:1)
 4. Tergiversarea liderilor Egiptului (Exodul 8:8, 15, 28-32)
 5. Noaptea Paştelor (după 430 ani – Exodul 12:40)
 6. Ultima pedeapsă (Exodul 12:29-30)
 7. Decretul de eliberare (Exodul 12:31-33)

 

 1. ELIBERAREA ISRAELULUI
 2. Făgăduinţele eliberării
 3. Eliberare prin legământ (Exodul 6:5, 8; Deuteronom 6:7-8; 2 Petru 1:2-4; Efeseni 2:8-9)
 4. Cunoaşterea Eliberatorului (Exodul 6:2-7; 20:2)
 5. Scopul eliberării
 6. Libertatea slujirii lui Dumnezeu (semn – Exodul 3:12; exprimare – Exodul 3:18; 8:1, 20; 19:5-6; 1 Petru 2:9-10)
 7. Forma slujirii – afară din Egipt cu tot ce aveau (Exodul 8:25-27; 10:8-11, 24-26; Faptele Apostolilor 19:8-9; Evrei 13:13-14)
 8. Modalitatea eliberării
 9. Preambul (dovada puterii eliberatoare) pentru evrei (Exodul 4:2-9); pentru egipteni (Exodul 7:9-12; Marcu 1:23-26)
 10. Puterea divină absolută asupra demonilor (Exodul 18:10-11; 8:19; 7:4-5; 3:21; 11:3; 7:22; 8:7,18)
 11. Judecăţi selective (Exodul 8:21-22; 9:14-16; Psalmul 91:1-11). O imagine a  eliberării finale (Apocalipsa 16:1-7)
 12. Simbolul eliberării (Paştele – a trece pe alături, a cruţa)
 13. Ritual pentru cei circumcişi (Exodul 12:2-11, 43, 48)
 14. Însemnătate prin credinţă: sânge – ispăşire; azime – curăţie; verdeţuri amare – condiţia vieţii (Evrei 11:28; 12:13, 26, 27)

 

ÎNCHEIERE

 1. Dumnezeu – stăpân absolut oricând; demonii şi oamenii Îl vor recunoaşte pe Eliberatorul Mesia (Matei 20:28)
 2. Eliberarea e începutul; Paştele te echipează pentru drum şi luptă (Exodul 12:11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *