Lectia 02. Dragostea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Cea mai mare în Vechiul Testament (Deuteronom 10:12; Marcu 12:31); la fel în Noul Testament (1 Corinteni 13:13)
 2. Dragostea ca roadă: „agape – urmărirea celui mai mare bine pentru o persoană, fără motivaţia unui câştig personal (Matei 5:43-48)
 3. Alţi termeni pentru dragoste (4 în lb. greacă; 20 în lb. galeză)
 4.         a) erös – dragostea dintre sexe opuse (include partea fizică), nu este menţionată în Noul Testament
 5.         b) philia – o relaţie caldă, intimă a trupului, inimii şi spiritului, în literatura nereligioasă
 6.          c) storge – dragostea între membrii familiei sau faţă

 

 1. DRAGOSTEA „AGAPE
 2. Calităţile dragostei
 3. Originea: în Dumnezeu (Romani 5:5; 1 Ioan 4:7-8, 16)
 4. Parametri – dimensiunile dragostei (Efeseni 3:17-19)
 5.         a) lărgimea: iubeşte totul (Ioan 3:16; Matei 5:47)
 6.         b) lungimea: veşnică (Ieremia 31:3); înainte (Romani 5:8); acum (Apocalipsa 1:5); după         (Exodul 34:7)
 7.         c) adâncimea: tare ca moartea (Cântarea Cântărilor 8:6)
 8.         d) înălţimea (culmea): jertfa supremă (Ioan 15:13)
 9. Dragostea: poruncă şi roadă: dragostea „agape” nu este numai o atitudine a inimii (m-am îndrăgostit), ci şi o atitudine a minţii – a întregii personalităţi (Ioan 15:12-17)
 10. Componentele dragostei (mai mult de 60 menţiuni în epistolele pauline)
 11. Generozitate practică (2 Corinteni 8:7, 24; 1 Ioan 3:16-18)
 12. Iertare (2 Corinteni 2:8; Proverbe 10:12; 1 Petru 4:8)
 13. Unitate (Coloseni 2:2; 1:4; 2 Corinteni 5:14); Wesley: „Nimeni nu va ajunge singur în cer”
 14. Spiritul legii, motivaţia vieţii creştine (1 Corinteni 16:14; Coloseni 3:14; Romani 13:8-10; 1 Ioan 4:11-19); păzirea Cuvântului – dragoste desăvârşită (1 Ioan 2:5; 2 Ioan 1:6)
 15. Domenii ale dragostei în lucrarea spirituală
 16. Comunicarea adevărului creştin – pentru cei ce ascultă (Filipeni 1:16; 2 Tesaloniceni 2:10)
 17. Măsura libertăţii creştine (Galateni 5:13; Romani 14:15)
 18. Slujirea creştină – apelul la slujire (Filimon 1:7-9; Ioan 21:15-17)
 19. Disciplinare, mustrare, îndreptare (Apocalipsa 3:19; Proverbe 27:5-6)

 

 1. EXEMPLE BIBLICE – RECOMANDĂRI PRACTICE
 2. Exemple biblice
 3. David şi Ionatan  – iubirea între prieteni (1 Samuel 18:1; 20:17; 1:26); David şi Saul – cântarea (2 Samuel 1)
 4. David şi Dumnezeu – iubirea pentru Dumnezeu şi Casa lui Dumnezeu (1 Cronici 29:3; Psalmul 63:1-8)
 5. Mardoheu – iubirea pentru poporul evreu / lui Dumnezeu (Estera 4:8, 13-14; 10:3)
 6. Isus şi tânărul bogat (Marcu 10:21); Isus şi Lazăr (Ioan 11:3, 36; 12:2); Isus şi ucenicii (Ioan 13:1, 35) – iubiri desăvârşite
 7. Femeia păcătoasă – iubirea pentru Mântuitorul (Luca 7:47)
 8. Pavel şi corintenii – iubirea slujirii (2 Corinteni 11:6-11)
 9. Dumnezeu, Isus Hristos şi cei mântuiţi – iubirea pentru toată lumea (Ioan 3:16; Efeseni 5:1-2)
 10. Recomandări practice
 11. Păstrarea dragostei (Matei 24:12; Luca 11:42)
 12. Căutarea drtagostei (1 Corinteni 14:1); a căuta să înfăptuieşti – nu o dragoste prefăcută (Romani 12:9; 1 Petru 1:22), ci curată, încercată (2 Corinteni 8:8), ce trebuie să crească (1 Tesaloniceni 4:9-10; 2 Tesaloniceni 1:3)
 13. Credinţă şi faptă – credinţă şi dragoste (Galateni 5-6).  Aristotel spunea: „Numai cel ce merită iubit, trebuie iubit”, dar „agape” are capacitatea de a iubi oamenii care nu ne plac

 

ÎNCHEIERE

 1. Dragostea cea mai mare a lui Dumnezeu, care  ne-a mântuit (Efeseni 2:4-7)
 2. Dragostea este ţinta poruncii (1 Timotei 1:5), nu cunoştinţa (1 Corinteni 8:1)
 3. Rugăciunea dragostei (Filipeni 1:8-11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *