Lectia 02. Copilăria

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Copilăria este perioada vieţii de la naştere  la tinereţe (aprox. 15 ani, vremea creşterii)
 2. Statutul biblic al copiilor – între naşterea fizică şi naşterea din nou (Deuteronom 11:19-21)
 1. PREZENTAREA COPILĂRIEI
 2. Locul copiilor  în familie (arborele vieţii -Psalmul 128:5-6; nu al răului – Ieremia 7:18)
 3. Părinţii – tulpina copiilor (Iov 29:5; Genesa 33:11; Psalmul 103:9). Nu (Matei 10:21)
 4. Copiii – o dependenţă în respect şi ascultare (Efeseni 6:1-3; Maleahi 4:6). Nu (Iov 19:18;

2 Timotei 3:2)

 1. Fără  „părinţi” (Plângerile lui Ieremia 5:7; Eclesiastul 10:17); fără copii (Ieremia 22:30)
 2. Activitatea copiilor (pe lângă părinţi – 2 Corinteni 12:14)
 3. Munca (2 Împăraţi 4:5; Exodul 2:4,7; Eclesiastul 2:7)
 4. Joaca – activitate la nivelul minţii (Zaharia 8:5;1 Corinteni 14:20)
 5. Viaţa şi sănătatea copiilor (regula – Efeseni 6:1-3)
 6. Boala şi suferinţele (Ioan 9:1-3; 1 Samuel 4:4; 2 Samuel 12:5; Ieremia 32:35; Deuteronom 24:26). Domnul a vindecat copii (2 Împăraţi 4:35; Luca 8:42)
 7. Copiii cu zile puţine (Isaia 65:20; Iacov 4:14 – fiii lui David, Ieroboam) – problema mântuirii lor!
 8. Educaţia copiilor (scop: calea vieţii – Deuteronom 32:46-47; Proverbele 6:23; 20:11)
 9. Învăţătura:
 10. a) verbală şi scrisă (Proverbele 22:6; Efeseni 6:4; Deuteronom 6:7)
 11. b) imagini  şi trăire (Iosua 4:20-22; Deuteronom 4:9)
 12. Mustrarea:
 13. a) certarea (Proverbele 22:15; 3:12; 10:17)
 14. b) nuiaua (Proverbele 23:13-14; 29:15, 17)
 15. Slujirea copiilor pentru Domnul
 16. Participarea împreună cu părinţii la slujire (Exodul 10:9; Neemia 12:43; Matei 21:15; Faptele Apostolilor 21:5)
 17. Lucrări specifice (1 Samuel 3:8; 2 Împăraţi 5:3-4; Luca 2:46-47; Fapte 23:16-22; Ioan 6:9)
 1. EXEMPLE  BIBLICE
 2. Copii răi
 3. Ismael – un copil pornit la rău (Genesa 21:8-10,17)
 4. Copiii din Betel – copii hoinari şi obraznici (2 Împăraţi 2:23-24)
 5. Copii buni
 6. Ieremia – copilul profet Ieremia 1:4-10)
 7. Timotei – copilul cuminte şi evlavios (Fapte 16:1-3; Filipeni 2:22; 2 Timotei 3:15)

ÎNCHEIERE

 1. Copii buni/răi, efecte diferite; bine/rău (Proverbele 17:21; 23:24; Isaia 7:16)
 2. Domnul iubeşte şi binecuvântează copiii (Marcu 10:13-16). Unii copii au şi harul unor părinţi sfinţi (1 Corinteni 7:14; Deuteronom 1:36), dar  hotărâtoare pentru mântuire şi binecuvântare revine atitudinii lor: recabiţii (Ieremia 35) sau efraimiţii (Psalmul 78)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *