Lecția 02. Brâul adevărului

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Cingătoarea care încinge mijlocul – în funcţie de slujbă (Exodul 28:8), cu rol pentru corp (efort), haine (reglare), arme (suport)
 2. Adevărul – prima armă de apărare împotriva lui Satan şi a păcatului (Ioan 8:32-34)
 1. ADEVĂRUL – PREZENTARE
 2. Istoria adevărului
 3. Dumnezeul adevărului (Isaia 65:16; Tit 1:2)
 4. Înăbuşirea adevărului prin nelegiuire (Romani 1:18; Ioan 8:44; Ezechiel 28:15)
 5. Domeniile adevărului
 6. Adevărul teoretic (Proverbe 8:6-9; 12:19; Efeseni 4:25; Ioan 3:2, 5)
 7. Adevărul practic (Ieremia 9:3-5; Deuteronom 25:15-16; Filipeni 4:8)
 8. Adevărul veşnic (1 Tesaloniceni 1:9; 2 Ioan 2; 3 Ioan 12)
 9. Principiile adevărului
 10. Adevărul revalat este pur, diferit toate „basmele” cu miez de adevăr (1 Ioan 2:21; Tit 1:14)
 11. Adevărul trebuie obţinut prin cercetări  (Proverbe 22:20-21; 23:23 ; Exodul 23:1; Deuteronom 13:14; Eclesiastul 12:10)
 12. Adevărul trebuie păstrat (Ieremia 5:1; Tit 1:9)
 13. Puterea (armei) adevărului
 14. Lumină – transparenţă (Romani 13:12; Efeseni 5:8-14; Luca 12:35)
 15. Judecată dreaptă /adevărată  (Zaharia 7:9-10; 8:16-17; Proverbe 29:14)
 16. Frumuseţea adevărului
 17. Liniştea cugetului (Romani 9:1; 1 Ioan 3:18-20)
 18. Farmecul dragostei (1 Corinteni 13:6; Zaharia 8:19; 2 Ioan 1)
 1.   EXEMPLE BIBLICE
 2. Oameni „lipsiţi de adevăr” (Ioan 8:44; 1 Timotei 6:5)
 3. Faraon – promisiuni încălcate (Exodul  8:8, 29)
 4. Gabaoniţii – un popor de mincinoşi (Iosua 9)
 5. Anticristul – ultima şi cea mai mare minciună (Daniel 8:12; 2 Timotei 3:7-8)
 6. Oameni „credincioşi adevărului” (Efeseni 4:15; 3 Ioan 3-4)
 7. Ilie – omul Adevăratului Dumnezeu (1 Împăraţi 17:24; 18:37-39)
 8. Pavel  – omul care spunea adevărul în Hristos (Fapte 26:25; 2 Corinteni 7:14; 1 Timotei 2:7)
 9. Isus Hristos – Adevărul (Ioan 14:6; Matei 22:16; Ioan 1:18; 18:37-38)

ÎNCHEIERE

 1. Adevărul din inimă cu „Adevărul”  (Psalmul 15); iar minciuna   cu „Mincinosul” (Apocalipsa 22:15)
 2. Testul final al omenirii va fi  bătălia dintre  „dragostea adevărului” şi  „plăcerea în nelegiuire” (Geneza 3:1-6; 2Tesaloniceni 2:9-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *