Lecţia 02-03. Biserica / Adunarea din Ierusalim

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Ierusalim – cetatea păcii, cetatea sfântă (Matei 4:5), cetate revendicată religios de evrei, musulmani, creştini; o piatră grea pentru toate popoarele (Zaharia 12:2-3)
 2. Biserica din Ierusalim – prima biserică şi cea mai larg descrisă în cartea Fapte

 

 1. FORMAREA BISERICII / ADUNĂRII (logica, sfatul lui Gamaliel –  Fapte 5:34-39)
 2. Membrii bisericii (numită: calea, partida – Fapte 24:14, 22)
 3. Cei 120 apostoli (Fapte 1:13, 21-23, 26); familiile (Fapte 1:14)

2 .Valul de la Rusalii (Fapte 2:41)

 1. Convertirile zilnice (Fapte 2:47; 4:4; 5:14, 42)
 2. Dezvoltarea bisericii (opera Duhului Sfânt – Fapte 9:31; Evrei 2:3-4)
 3. Propovăduirea mântuirii (Fapte 2:14…37; 3:12…19; 7:7)
 4. Prezenţa semnelor şi minunilor (Fapte 2:43; 3:6, 11-12; 5:15-16)

 

 1. PREZENTAREA BISERICII / ADUNĂRII (iniţial evrei – Fapte 2:22; 21:20; ulterior şi neamuri – Fapte 8:14; 11:19-21)
 2. Activitatea bisericii (stăruiau până la saturaţie – Fapte 2:42; 5:28)
 3. Evanghelizare – învăţare (Fapte 2:22-36, 38, 40; 3:19-21; 4:13, 29, 31)
 4. Prezenţă masivă – părtăşie totală (Fapte 2:46; 5:20; 12:12)
 5. Viaţă comunitară (Fapte 2:44-46; 4:32-37 – specifică Ierusalim; ulterior au fost ajutaţi – Fapte 11:29; 2 Corinteni 9)
 6. Rugăciune şi  manifestările Duhului Sfânt (Fapte 1:14; 4:24-31; 10:9; 12:5)
 7. Slujitorii bisericii (Toţi aveau autoritate spirituală  dovedită şi recunoscută (Fapte 2:43; 5:12-13; 15:23-29)
 8. Apostolii (Fapte 6:2, 4; 8:1)
 9. Prezbiterii (Fapte 11:30; 15:4). Ei împreună cu apostolii erau forul  conducător spiritual (Fapte 15:6;21:18)
 10. Diaconii (Fapte 6:1-6). Ei răspundeau în prim plan de partea   administrativă
 11. Caracteristici

1.Prezenţa puternică a Duhului Sfânt (Fapte 2:1-4; 4:31)

 1. Împlinirea spirituală şi sufletească a credincioşilor (Fapte 2:46; 4:33; 5:41; 21:7, 17)

 

                        III. PROBLEMELE BISERICII / ADUNĂRII (crizele spirituale ale  Noului Testament)

 1. Interne
 2. Apariţia făţărniciei, compromisului – lipsa dragostei  – păcat împotriva lui Dumnezeu (Fapte 5:3-4, 9); soluţia lui Petru prin cunoaşterea Duhului (Fapte 5:2-3, 8)
 3. Nerezolvarea echitabilă a problemelor materiale aferente – nedreptatea  – păcat împotriva aproapelui (Fapte 6:1); soluţia apostolilor: diaconii – slujitori plini de Duh pentru probleme pământeşti  (Fapte 6:3, 5-6; 11:29-30)
 4. Încercări de pătrundere a lăcomiei de bani (1 Timotei 6:10; Fapte 3:6; 8:18-19); soluţia, sfatul Domnului Isus (Matei 10:7-8, 14;10:9-11; Fapte 8:20-23)
 5. Insensibilitate spirituală: la intrarea în biserică (Fapte 11:1-18); la intrarea în slujbă (Fapte 9:26, 30; 13:2-3). Ambele stări rezolvate cu intervenţia Duhului, prin oameni călăuziţi
 6. Pătrunderea legalismului în epoca  harului – apariţia partidelor în Biserică (Fapte 15:1-5); accentul pus pe anumite părţi doctrinare (uneori secundare, chiar eronate); rezolvate la Conciliu de la Ierusalim (Fapte 15:7-29)
 7. Externe
 8. Legătura cu Legea Vechiului Testament (în forma religiei Ierusalimului (anii 30-50 – 70):
 9. a) împlinirea Vechiului Testament (Fapte 26:6-7; 13:32-39; Galateni 5:1-6)
 10.          b) compatibilitatea manifestărilor iudaismului cu creştinismul (Galateni 4:1-7).
 11. c) practici vechi testamentale: nazireat  (Fapte 18:18; 21:21-26; Numeri 6:1-12); jertfe şi  sărbătorile – funcţiunii ale Templului cu perdeaua ruptă!  (Fapte 18:21; 20:16); numai Sabatul era legat de sinagogă (Fapte 13:14, 42, 44)
 12. Legătura cu statul:
 13.          a) împotrivirea conducerii religioase şi politice (Fapte 4:2-3, 17; 6:13-14)
 14.          b) atitudini de apărare (Matei 10:22-23; Fapte 22:1; 26:1 – caz Pavel – 26:10-11; 1 Timotei 1:13)
 15.          c) martirajul (Fapte 7:58; 8:3; 12:1-4)

 

                        ÎNCHEIERE

 1. O Biserică a lui Isus Hristos  pecetluită de Duhul Sfânt (Fapte 10:39-44). O Adunare cu alt Templu (Ioan 2:17-22); Duhul Sfânt nu a coborât la Templu ci în casa cu ucenicii!
 2. Biserica mamă (unită): conducerea (Fapte 5:12); poporul (Fapte 4:32)… După o maturizare, Domnul i-a trimis spre Iudea, Samaria….. (Fapte 9:31) – formând biserici identice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *