Lecția 01. Robia

Iosif Anca

INTRODUCERE 

 

 1. Istoria evreilor a trecut prin Egipt venind dinspre răsărit – Eden – reîntorcându-se în Canaan (simbolul noului Eden)
 2. Un Gosen în Egipt (sclavia păcatului)

 

 1. PROFEŢIE ŞI ISTORIE
 2. Făgăduinţe şi legăminte
 3. Canaanul a fost promis lui Avraam (Genesa 12:1; 13:14-15; 15:7-18); a fost şi el în Egipt (Genesa 12:10-20)
 4. Iacov (Israel) şi Egiptul (Genesa 46:3-4; 48:21)
 5. Istoria robiei
 6. Date istorice: migrarea a fost înainte sau în timpul invaziei hycsoşilor,  robia după căderea lor, iar exodul aproximativ în perioada 1450 – 1250 î.Hr. (Exodul 1:8; 1 Împăraţi 6:1)
 7. Explicaţii: omul este străin (peregrin) şi trudeşte pe pământul pe care păcătuieşte – starea fiilor lui Iacov (Genesa 42:21-22)

 

 1. ROBIA EGIPTEANĂ
 2. Prezentare
 3. Rezultatul politicii egiptene – o influenţă spirituală puternică împotriva plecării din ţară (Exodul 1:9-10)
 4. Muncă silnică – lagăre (Exodul 1:11, 13-14; 2:21)
 5. Situaţia demografică (Exodul 1:7, 12, 15-22)
 6. Caracteristici
 7. Dumnezeu a anticipat şi controlat situaţia (Exodul 2:23-25; 3:7)
 8. Libertatea şi prosperitatea sunt haruri, nu obligaţii divine (1 Timotei 2:1-2)

 

III. ELIBERAREA (utopie sau realitate?)

 1. Imposibilitatea eliberării
 2. Strigăte deznădăjduite (Exodul 2:23)
 3. Eşecul lui Moise – încercări umane (Exodul 2:11-15; Faptele Apostolilor 7:22-25)
 4. Intervenţia divină
 5. Legământul şi rugăciunea evreilor – izvorul credinţei (Exodul 3:15-17; 2:23)
 6. Trimiterea lui Moise (Exodul 3:8-10; 4:13; 5:1-23; 6:1; Psalmul 40:7-8)

 

ÎNCHEIERE 

 1. Trăirea în Egipt cu dorul evadării – ori în viaţă, ori după moarte (Genesa 50:24-26)
 2. Condiţia Egiptului (lumea) – gemete cu dorinţe  şi credinţă (2 Corinteni 5:2-5, 7; Evrei 11:6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *