Lectia 01. Persoana Domnului Isus

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Persoana lui Isus Hristos (Matei 16:13-16; 22:42)
 2. Lucrarea lui Isus Hristos (Ioan 4:34; 17:4)

 

 1. ISUS HRISTOS – FIUL LUI DUMNEZEU
 2. Divinitatea lui Isus Hristos (Coloseni 1:16-17)
 3. Atribute divine: eternitatea – „Eu sunt” (Ioan 1:1-3; Apocalipsa 1:8, 11); sfinţenia perfectă: (Marcu 1:24; 1 Petru 2:22); dumnezeirea (Filipeni 2:5-7; Romani 5:9; 1 Ioan 5:20)
 4. Poziţie şi afirmaţii – asociat veşnic cu Tatăl şi Duhul Sfânt (Ioan 16:13-15; Evrei 1:6-8; Ioan 10:30, 38; Matei 26:63-64)
 5. Umanitatea lui Hristos
 6. Viaţa normală: naştere, moarte, înviere (Genesa 3:15; Matei 1:18-23; Ioan 1:14; Luca 29:38; Evrei 2:9)
 7. Rolul Său (substituirea cerea umanizare) şi declaraţiile Sale (Evrei 2:14-17; Ioan 1:30; 8:40; Ioan 10:24-25)

 

 1. LUCRAREA DOMNULUI ISUS HRISTOS
 2. Planul veşnic al Dumnezeirii
 3. Creaţia este asociată planului salvării (Matei 25:34; Evrei 4:3; 1 Petru 1:20-21)
 4. Realizarea cuprinde istoria biblică a umanităţii: Eden (Genesa) spre Eden (Apocalipsa), totul prin Dumnezeul – Om: Isus Hristos (vremea patriarhilor – Genesa 3:15; 26:3-5; Israelului – Deuteronom 4:5-8; 30:31, 35, 39; Bisericii – Efeseni 3:9-11)
 5. Ispăşirea
 6. Lucrarea lui Isus Hristos (Efeseni 1:4-12)
 7. Responsabilitatea umană: pocăinţa de faptele moarte şi credinţa în Domnul Isus Hristos (Marcu 1:14-15; Evrei 6:1-2; Fapte 20:21)

 

ÎNCHEIERE

 1. Această realitate oferă harul vieţii veşnice (Ioan 17:1-3)
 2. Nerealizarea, ratarea acestui obiectiv aduce pierzarea veşnică (Ioan 3:16, 36)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *