Lectia 01. Nașterea

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Naşterea – aducerea / venirea în lume a unei fiinţe, una din minunile de transformare a vieţii (Genesa 20:17)
 2. Naşterea fizică precede „naşterea din nou” (mântuirea) – ordinea celor doi Adam – drumul vieţii
 1. NAŞTEREA – PREZENTARE  BIBLICĂ
 2. Cadrul (mediul) familial
 3. Etapele vieţii – binecuvântare (Genesa 1:29); cădere (Genesa 3:17-18); restaurare (Ioan 11:25)
 4. Părinţii – tata (Genesa 5:3-4); mama (Genesa 4:1-2); timpul: la tinereţe (Psalmul 127:4); excepţii (Genesa 24:36)
 5. Naşterea – un proces divin şi uman
 6. Dumnezeu dătătorul şi întreţinătorul unic al vieţii (Deuteronom 32:39; Genesa 2:7; Iov 33:4; Fapte 17:25, 28)
 7. Dumnezeu realizatorul naşterilor (Rut 4:13; Iov 10:8-12; 39:2; Psalmul 139; 13:15; 29:9; Isaia 66:9)
 8. Participarea umană (Genesa 1:28; Psalmul 127:1)
 9. Naşterea – locul ei în planul veşniciei
 10. Preexistenţa în precunoaştere (Iov 38:21; 1 Împăraţi 13:2; Romani 8:29-30; 9:11; Genesa 17:20)
 11. Conceperea şi repartiţia (Psalmul 139:16-17; Eclesiastul 3:2; Galateni 1:15)
 12. Naşterea, viaţa, moartea – evenimente specifice fiecărui individ – paşi spre veşnicie (Fapte13:36)
 13. Odihna sau direct răsplata – legătura naşterilor cu mântuirea – „lucrarea femeii” (1 Timotei 2:15)
 14. Naşterea – o suferinţă (feminină) (durerea „numărul unu” – cu bucurie – Ioan 16:21)
 15. Condiţii diferite (Ioan 5:5; Matei 24:19; 1 Corinteni 7:26, 28)
 16. Naşteri diferite (Genesa 3:16; Exodul 1:16; Ieremia 4:31)
 17. Naşterea – debutul vieţii pământeşti – sfârşitul (Eclesiastul 17:1)
 18. „Copiii lui Dumnezeu” – oamenii sub grija divină (Genesa 48:15; Isaia 46:3; Matei 8:10; Fapte 14:17)
 19. Enigma fiecărei vieţi (Luca 1:66; Iov 10:10; Bethoven)
 1. EXEMPLE  BIBLICE
 2. Ucigaşi
 3. Copiii lui Iuda – măsuri contraceptive sub diverse motive (Genesa 38:2-10)
 4. Egiptenii – politici demografice restrictive (Exodul 1:12, 15-16, 20-22; Numeri 14:31-33)
 5. Evreii – uciderea idolatră (Leviticul 18:21; Ieremia 32:35 )
 6. Procreatori
 7. Adam şi Eva – fii şi fiice (Genesa 4:1-2, 25; 5:4)
 8. Poporul sfânt – sămânţa compromisă (Genesa 6; Maleahi 2:15)
 9. Familia lui Iacov – copii pe care i-a dat Domnul (Genesa 29:31-35; 30:1-2, 9, 17, 22; 33:5)
 10. Elcana şi Ana – copii dăruiţi prin „cercetarea” Domnului (1 Samuel 1:11, 19-20; 2:25)

Cazul Ieremia (Ieremia 1:4-5; 16:1-2; 20:17-18)

 

ÎNCHEIERE

 1. Naşterea nu are sens, suport, fără înţelegerea istoriei vieţii prezentată de Creator prin Biblie (Psalmul 8:3-9)
 2. Conlucrarea Dumnezeu – bărbat – femeie – este poarta prin care se realizează apariţia neamului omenesc în viaţă (Genesa 1:27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *