Lectia 01. Introducere

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Păcatul  – paranteza neagră a universului, ceea ce e greşit în univers; „hamartia” ( păcatul – lb. greacă); „hamartanein” (a păcătui) – faliment, a greşi ţinta, drumul, scopul,  eşec. Binele şi răul (yin -yang) nu vor coexista veşnic
 2. Păcatul – „o faptă, o vorbă sau o dorinţă contra legii veşnice” (Augustin); „neascultarea” (Ioan Gură de Aur).
 1. ORIGINE – TEORII
 2. Originea păcatului
 3. Existenţa păcatului:
 4. a) conştiinţa îl declară  (Romani 1:21-32)
 5. b) religiile îl declară  prin noţiunile de jertfe, Dumnezeu, împăcare (Fapte 17:22)
 6. c) logica umană şi istoria îl declară  (Iacov 4:1-4; Romani 7:14-21; Ieremia 40:2-3)
 7. d) Biblia (Dumnezeu, credincioşii) îl declară  (Romani 3:23; 2 Tesaloniceni 2:7)
 8. 2. Păcatul original:
 9. a) Satan (ispite proprii – Iacov 1:13; taina fărădelegii – 2 Tesaloniceni 2:7; Isaia 14:12;                    Ezechiel 28:11-19; 1 Ioan 3:8; Ioan 8:44)
 10. b) natura păcatului luciferic: mândrie (Ezechiel 28); voinţă proprie (Isaia 14:12-14); patimă                    (Isaia 14:14)
 11. c) păcatul îngerilor (2 Petru 2:4; Apocalipsa 12:3-4)
 12. Intrarea păcatului în umanitate – universalitatea păcatului (Romani 3:23; Coloseni 3:22; 1 Ioan 1:8):
 13. a) ispitirea  în  condiţia umană: Omul creat putea să păcătuiască sau să nu păcătuiască;              omul căzut  nu poate să nu păcătuiască;  omul născut din nou poate să nu păcătuiască; omul  glorificat nu mai poate să păcătuiască   
 14. b) ispitirea în: trup (pomul bun de mâncat); suflet (plăcut la vedere); duh (cunoaşte bine şi rău); în poftă, mândrie, voinţă proprie – ordine diferită faţă de  Satan (Genesa 3:1-6). Toate sunt  împotriva  lui Dumnezeu şi a legii Sale (Genesa 39:9; Psalmul 51:4; Genesa 3:1)
 15. c) Legea  învaţă păcatul (Genesa 2:17; Romani 3:20; 5:13; 1 Corinteni 15:56) şi  confirmă stăpânirea păcatului (Romani 5:21; 6:14; 7; Ioan 8:34). Toţi sunt păcătoşi prin Adam (Romani 5:12; 1 Împăraţi 8:46; Evrei 7:9-10; Romani 5:19). Omul păcătuieşte pentru că e păcătos, nu e păcătos pentru că păcătuieşte
 16. Teorii despre păcat (O teorie falsă despre păcat este o învăţătură demonică care determină alte doctrine false despre Dumnezeu, Lege, Isus Hristos, răscumpărare şi sfinţenie)
 17. Teorii necreştine:
 18. a) ateistă – nu există păcat, este o eroare, nu există Dumnezeu
 19. b) determinată (fatalistă) – nu există voinţă liberă (teofizia); omul nu trebuie condamnat
 20. c) evoluţionistă  – păcatul este animalul din noi (necesitatea  reincarnării)
 21. d) hedonistică  – păcatul # plăcere, filozofarea  păcatului
 22. e) mormonismul – păcatul este necesar pentru cunoaşterea binelui şi răului
 23. Teorii creştine:
 24. a) teoria inocenţei naturale (pelagiană)
 25. b) teoria decăderii voluntare (arminiană)
 26. c) teoria decăderii necondamnabile
 27. d) teoria condamnării prin legământ
 28. e) teoria condamnării pentru decădere
 29. f) augustină – protestantă – unitatea naturală în Adam

 

 1. DEFINIŢII – EFECTE
 2. Definiţii biblice ale păcatului
 3. Păcatul este o fărădelege (eb. pawsah; gr. parabasis) – a încălca legea, a trece peste linia de demarcaţie (1 Ioan 3:4; Exodul 34:7;Isaia 53:8; Daniel 9:24; Matei 15:2-3; Romani 4:15; Galateni 3:19; Evrei 9:15)
 4. Păcatul este o neascultare (gr. parakoe) – a neglija auzirea (Matei 18:17; Romani 5:19; Evrei 2:2)
 5. Păcatul este o insultă (eb. Chattath; gr. hamartia) – o ofensă; a păcătui, a căuta rezultate în afara capacităţii (Psalmul 32:1, 5;Isaia 53:10, 12; Matei 12:31; Romani 14:23)
 6. Păcatul este o înşelare; hamartia asociat cu apate (înşelare –  Evrei 3:13) şi pricina de păcătuire (Luca 17:1-2)
 7. Efecte ale păcatului (Consecinţe inevitabile ale alegerii deliberate/voinţei libere; există  patru mii de cuvinte în Biblie despre alegere, voinţă)
 8. Efecte imediate căderii prin Adam şi Eva:
 9. a) pierderea purităţii (Genesa 2:25; 3:7; Psalmul 104:2; 2 Corinteni 5:1-5); alungarea din Eden
 10. b) cunoştinţa binelui şi răului + legea conştiinţei (Romani 7:14-24; 2:14-15)
 11. c) legea faptelor (Romani 3:8 – frunzele de smochin)
 12. d) frica de Dumnezeu, în locul dragostei (Genesa 3:8;  3:9-13)
 13. Efecte îndepărtate ale căderii, în rasa umană şi în timp – păcatul ereditar şi universal:
 14. a) natura coruptă  a omului: duh (pierderea ordinii şi inversarea: trup, suflet, duh); suflet (Efeseni 2:1-3; 4:17-19; Genesa 6:5-12; Ezechiel 18:4); trup: boli, moartea
 15. b) judecata – blestem: Adam (Genesa 3:17-19); Eva (Genesa 3:16); pământ (Genesa 3:17-18 /2: 4-6, 15)
 16. c) moartea (Romani 5:12; 6:23): fizică – separare trupului de duh (Eclesiastul 12:7; Numeri 27:3);  spirituală – separare duhuui de Dumnezeu (Efeseni 2:1; Romani 8:6); veşnică – separare duhului de Dumnezeu în iazul  de foc (Matei 25:41)

 

III. LEGEA ŞI HARUL   (Luarea în considerare a păcatului şi eliminarea lui prin jertfă)

 1. Legile lui Dumnezeu
 2. Legea morală, ceremonială, civilă (Romani 5:13); înainte a funcţionat legea conştiinţei (Romani 5:14; 2:14-15; Genesa 3:7-10)
 3. Legea faptelor – legea credinţei (frunze – miel jertfă)
 4. Legea păcatului şi a morţii (Romani 7:23; 8:2) – Legea Duhului de viaţă; restaurarea prin Hristos – Duhul (Romani 8:1-4)
 5. Legea dragostei / neprihănirii (Romani 13:8-10; Iacov 2:8-10; Galateni 5:23); Împlinirea legii din interiorul omului (Ieremia 31:31-34)
 6. Harul  (Soluţia lui Dumnezeu pentru hamartia)
 7. Isus mântuieşte de păcat (Matei 1:21), prin iertare (Matei 9:2; Coloseni 1:14; 1 Ioan 2:12)
 8. Păcatul: acoperit (Psalmul 32:1-2; Romani 4:7);  spălat (Fapte 22:16; Evrei 1:3; 1 Ioan 1:7); şters (Fapte 3:19; Evrei 9:26); nu mai e luat în considerare (Romani 4:8)
 9. Omul e eliberat (Romani 6:18; 8:2)

ÎNCHEIERE

 1. Nu există nici o carte să condamne păcatul ca Biblia, dar nici una nu-i atât de sigură că s-a găsit rezolvarea şi remediu pentru păcat
 2. Toţi oamenii mor în Adam, iar cei eliberaţi de păcat vor domni în viaţă prin Hristos (Romani 6:23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *