Lecția 01. Introducere

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Lupta (războiul) – cea mai grea lucrare, datorită riscului morţii, se face din dorinţe puternice (concepţii religioase, patriotism, ambiţii) sau obligaţie (Apocalipsa 12:11)
 2. Lupta presupune: armate, arme, tehnică, tactică, temă…..(Efeseni 6:11-13)
 1. STAREA DE RĂZBOI DIN UNIVERS (foarte frecvent descrisă  în Apocalipsa – 11:7; 12:7; 13:7)
 2. Armata sfântă
 3. Dumnezeirea (Exodul 15:3; Psalmul 45:3-4; Apocalipsa 19:11; Isaia 59:16-17; 13:4-5; Ieremia 50:25)
 4. Lumea îngerilor (Daniel 10:13, 21; 12:1; Apocalipsa 12:7-9)
 5. Armata lui Satan
 6. 1. Satan (Apocalipsa 12:7, 9; 20:1-3)
 7. Ierarhii demonice (Efeseni 6:12; Apocalipsa 16:13-14)
 8. Omenirea (avertizarea lui  Gamaliel – Fapte 5:39)
 9. 1. Biserica (Matei 16:18; Efeseni 6:12; Romani 7:22-25)
 10. 2. Lumea (Efeseni 2:2-3; Apocalipsa 20:8)
 1. LUPTA SPIRITUALĂ – GENERALITĂŢI
 2. Motivaţii (1 Timotei 6:12)
 3. Chemarea la luptă – înscrierea la oaste  (1 Timotei 1:18; 1 Corinteni 14:8)
 4. Datoria apărării Evangheliei (Iuda 1:3; 2 Samuel 10:9-19)
 5. Principii. Legi
 6. Concentrarea totală (Judecătorii 3:2; Numeri 1:3; Psalmul 68:11; 8:2; Matei 21:16; Neemia 4:13-14)
 7. Biruinţa luptei după rânduieli (Romani 8:37-39; 2 Timotei 2:3-5; 1 Corinteni 9:24-27)
 8. Lupta spirituală şi  fizică (2 Corinteni 6:6-7; 10:2-5; Psalmul 144:1)
 9. Armele luminii (Romani 13:12; 2 Corinteni 6:7)
 10. Armele de apărare: adevărul, platoşa neprihănirii, râvna Evangheliei, scutul credinţei, coiful mântuirii (Efeseni 6:14-17)
 11. Armele de atac: sabia Duhului, rugăciuni şi cereri (Efeseni 6:17-18)

III. EXEMPLE BIBLICE

 1. Negative
 2. Saul – războinicul înfrânt (1 Samuel 31:10)
 3. Fiii lui Sceva – luptători fără autoritate şi fără putere (Fapte 19:12-20)
 4. Pozitive
 5. Iosua – generalul neînfrânt, al lui Dumnezeu (Iosua 6, 8, 9)
 6. David, omul după inima Domnului – un războinic viteaz (1 Samuel 17 – 2 Samuel 23)
 7. Pavel – marele luptător al Evangheliei lui Hristos (Filipeni 1:7, 16, 30; Coloseni 2:1; 1 Corinteni 15:32; 1 Tesaloniceni 2:2; 2Timotei 4:7)

ÎNCHEIERE

 1. Viaţa creştină – o luptă (Luca 14:27-32), ce trebuie finalizată (Luca 14:33-35; 1 Împăraţi 20:11), cu biruinţă, ca Domnul Isus Hristos  (Ioan 16:33; 19:30)
 2. Biserica este formată din  soldaţi curajoşi şi biruitori (Filipeni 1:27-30; Apocalipsa 12:11; 15:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *