Lectia 01. Îngrijorările

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. Cuvântul gr. „merimna” –  grijă, îngrijorare, nelinişte cu privire la ceva
 2. Grija –  sentiment uman exploatat negativ de Satan prin păcat (Genesa 3:10)
 1. PREZENTARE
 2. Grijile lumii (Eclesiastul 5:15-17)
 3. Tipuri de îngrijorări (motive):
 4.        a) îngrijorări pentru nevoile esenţiale ale vieţii (Matei 6:25-26; Luca 12:25-30)
 5.        b) griji asupra viitorului (Matei 6:34, 32-33; Luca 12:31-34)
 6.        c) teama pentru încercări, prigoane (Matei 10:19-20; 28:31)
 7.          d) problemele căsniciei (1 Corinteni 7:32-34; 29:31)
 8. Stări şi efecte:
 9.        a) îngrijorarea e asociată cu păcatul (Eclesiastul 2:26), iar grijile lumii cu Mamona (Matei 6:24Romani 13:14)
 10.        b) îngrijorările provoacă stări neplăcute (1 Timotei 6:7-10; Eclesiastul 5:3)
 11.        c) grijile lumii împiedică rodirea, creşterea şi slujirea sfântă (Matei 13:22; Luca 8:14)
 12. Grijile Bisericii (Amos 6:1)
 13. Adevăratele griji – domenii; probleme I.a (Luca 12:30; Iov 34:13):
 14.        a) grija păzirii Cuvântului (Deuteronom 17:10; Marcu 8:15; Matei 19:20)
 15.        b) grija reciprocă a trupului (Efeseni 5:25; 2 Corinteni 11:28 (slujire); 1 Corinteni 12:25; 1 Cronici 23:32 – lucrări)
 16.          c) îngrijorare pentru familie – spiritual, apoi material (1 Timotei 3:5; 5:8)
 17.        d) grija pentru lucrarea misionară şi săraci (3 Ioan 1:6; Psalmul 41:1; Galateni 2:10)
 18. Copiii lui Dumnezeu şi grijile:
 19.        a) grija şi: neprihănirea (Isaia 32:18); înţelepciunea  (Proverbe 1:33); pacea (Filipeni 14:7)
 20.        b) abandonarea grijilor lumii (1 Petru 5:7);  grija harului (Fapte 14:26; 15:40)
 21.        c) dedicarea pentru Împărăţie (Matei 6:33); veghere (Luca 12:35-40; 21:34-36)
 1. EXEMPLIFICARE
 2. Îngrijorările lumii
 3. Israel – îngrijorări  pedepsite de Domnul (Exodul 14:10-15; Numeri 14:1-3; 1 Cronici 13:3)
 4. Familia Chis – îngrijorări  familiale (1 Samuel 9:5; 10:2)
 5. 3. Marta – îngrijorările unei gospodine (Luca 10:41)
 6. Ucenicii – îngrijorări şi frică de fenomenele naturii (Matei 14:15-18; Marcu 6:48-52)
 7. Grijile poporului lui Dumnezeu
 8. Avraam – încrederea credinţei în Dumnezeu (Genesa 22:8-14)
 9. Israel – puterea divină în acţiune oferă siguranţă (Psalmul 78:53; Deuteronom 32:10 – pustie; Deuteronom 11:12 – Canaan)
 10. Samariteanul milostiv – grija pentru cei bolnavi şi săraci  (Luca 10:34)
 11. Timotei – grija pentru lucrarea Domnului (Filipeni 2:20)
 12. Colaboratorii apostolului  Pavel – a îngriji de partea materială a lucrării sfinte (2 Corinteni 11:9; 8:20; Fapte 27:3)

ÎNCHEIERE

 1. Toate îngrijorările trebuie tratate cu rugăciune  (Psalmul 13:2 / Filipeni 4:6; Luca 21:34).
 2. Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa...” (Filipeni 4:19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *