Lecţia 01. Enoh şi Ilie

Iosif Anca

INTRODUCERE

 1. Proroci şi prorocii (Matei 7:15-18; Deuteronom 13:1-5; 1 Corinteni 14:29)
 2. Enoh (primul proroc menţionat – Iuda 14 – sfinţit, consacrat, iniţiat în taine)
 3. Ilie (Iehova este Dumnezeu), liderul prorocilor Domnului, în perioada dinastiei lui Omri

 

 1. ENOH (al şaptelea patriarh – fiul lui Iared, tatăl lui Metusala– Genesa 5:18-24)
 2. Viaţa – 365 ani
 3. O viaţă de familie – fii şi fiice şi de umblare cu Dumnezeu (Genesa 5:22)
 4. 2. Credinţa şi faptele lui plăcute (Evrei 11:5)
 5. Finalul vieţii pământeşti – mutat de Dumnezeu (Genesa 5:24; Evrei 11:5)
 6. Activitatea ca proroc (Iuda 1:14-15)
 7. Pentru cine a prorocit:  generaţia apostaziată  şi îngerii căzuţi (Iuda 1:4-13)
 8. Ce a prorocit:
 9.             a) sfinţenia lui Dumnezeu şi a slujitorilor Săi (Iuda 1:14)
 10.             b) judecata asupra faptelor şi cuvintelor nelegiuite (Iuda 1:15)

 

 1. ILIE (tişbitul – locuitor din Galaad – 1 Împăraţi 17:1)
 2. Viaţa (popasuri şi activităţi)
 3. 1. La pârâul Cherit –  hrănit de corbi, două mese pe zi, un meniu şi apă (1 Împăraţi 17:2-6)
 4. La Sarepta  Sidon – hrănit din porunca Domnului (1 Împăraţi 17:9-15)
 5. Dus de Duhul – se ştia (1 Împăraţi 18:12, 16); căutat dar negăsit – ascuns de Domnul (1 Împăraţi 18:10)
 6. Apariţia publică pe Carmel (1 Împăraţi 18)
 7. 5. În pustia iudeii, apoi la Horeb –  hrănit de îngeri şi 40 de zile de post şi drum (1 Împăraţi 19:1-8)
 8. Din nou în Israel, împreună cu Elisei (1 Împăraţi 19)
 9. 7. Traseul răpirii: Ghilgal – Betel – Ierihon – Galaad – la cer (2 Împăraţi 2)
 10. Activitatea ca prooroc (mesajele – Cuvântul Domnului – Ezechiel 37:7, 10)
 11. 1. Cuvântul Domnului pentru el (multe mesaje pentru sine – ce să facă şi cum să facă)
 12.          a) Du-te la pârâul Cherit, acolo stai ascuns…(1 Împăraţi 17:2, 3-4)
 13.          b) Du-te la Sarepta, am poruncit acolo… (1 Împăraţi 17:8-9)
 14.          c) Du-te la Ahab, pentru a da ploaie…Carmel (1 Împăraţi 18:12; Împăraţi 1:15)
 15.          d) „Ce faci aici Ilie?” – întreruperea activităţii – ieşi înaintea Domnului (1 Împăraţi 19:9-13; Habacuc 2:1; Ezechiel 3:17;33:7). Alt mesaj pentru lucrarea proprie (1 Împăraţi 19:15-18)
 16.           e) Dumnezeu l-a înştiinţat despre răpirea sa la cer (2 Împăraţi 2:1-11)
 17. 2. Cuvântul Domnului pentru alţii (Ahab, Israel, persoane particulare)
 18.          a) pentru văduva din Sarepta – înmulţirea alimentelor la termen (1 Împăraţi 17:14)
 19.          b) pentru Ahab (Israel) – seceta după cuvântul lui (1 Împăraţi 17:11; 8:1; 18:41, 44)
 20.          c) pentru Ahab (cazul Nabot); descoperire şi pedeapsă – exactitate şi nominalizări (1 Împăraţi 21:17, 28-29)
 21.          e) pentru Ioram – cauze şi urmări – împlinirea (2 Cronici 21:12-15, 16-20)
 22. 3. Legătura directă cu alţi proroci: Elisei (1 Împăraţi 19); fiii prorocilor (2 Împăraţi 2)
 23. Alte activităţi spirituale / schimbarea la faţă (Luca 9)
 24. Ilie – predicator la adunarea de pe Carmel (1 Împăraţi 18:18-40);  disciplinarea (vers. 40)
 25. Ilie – om al rugăciunii stăruitoare (Iacov 5:17-18)
 26.          a) pentru evenimente din natură: apă (1 Împăraţi 17:1; 18:42-44);  foc (1 Împăraţi 8:36-37; Iacov 5:17-18)
 27.          b) pentru bolnavi, înviere (1 Împăraţi 17:20-22)
 28.          c) pentru popor – spre pocăinţă (1 Împăraţi 18:36-37)

 

ÎNCHEIERE:

 1. 1. Proroci – chemaţi special în vremuri grele (Ilie, Elisei, Isaia, Ieremia, Gad, Natan
 2. 2. Enoh – familist; Ilie – celibatar, famen? – dar ambii au fost răpiţi la cer în Vechiul Testament!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *