Lectia 01. Edificați-vă unii pe alții

Iosif Anca

 

INTRODUCERE

 1. A edifica: a zidi, a ridica, a cădi construcţii monumentale; a lămurii, a clarifica. Clădirea este Casa lui Dumnezeu, Templul Dumnezeului celui viu (2 Corinteni 6:16)
 2. Edificiul este opera lui Dumnezeu, dar noi suntem lucrători împreună cu El (1 Corinteni 3:9)
 1. NEVOIA ŞI SCOPUL ZIDIRII
 2. Nevoia (necesitatea) zidirii reciproce (Eclesiastul 3:3; Hagai 1:2, 7-8)
 3. Toţi credincioşii formează Trupul Domnului: un organism cu celule independente, cu susţinere reciprocă – „nu găurii corabia comună!” (1 Petru 2:4-7; 1 Corinteni 12:12-27)
 4. Există o organigramă divină a lucrării Ziditorului (Geneza 2:3; Evrei 3:4):
 5. a) Hristos este începutul zidirii (Apocalipsa 3:14; Coloseni 1:15; 2:7; Matei 16:18)
 6. b) apostolii şi prorocii (meşterii) sunt la temelia zidirii (Efeseni 2:19-22; 1 Corinteni 3:10; 2 Corinteni 10:8; 13:10)
 7. c) fiecare este o „piatră vie”, un lucrător ce clădeşte (Romani 15:1-3/15:20; 1 Corinteni 3:12-13)
 8. Scopul edificării
 9. Creşterea, maturizarea, formarea după chipul divin (Efeseni 4:11-16; Coloseni 1:28-29)
 10. Instaurarea edificiului etern – noul Ierusalim (Evrei 11:10; Apocalipsa 21:10-14)
 1. TEHNICI ŞI PROCEDURI DE ZIDIRE
 2. Arta edificării spirituale prin darurile sfinte
 3. Edificarea prin învăţătură (creşterea prin alimentaţie sănătoasă). Rolul fundamental al Cuvântului (Fapte 20:32; 1 Timotei 4:13-16; Tit 2:1; Evrei 4:12)
 4. Zidirea prin rugăciune şi darurile aferente, în manifestare  – funcţii ale fiecărui organ (Iuda 1:20-21; 1 Corinteni 14:3-5, 12, 17, 26)
 5. Edificarea prin exemplul sfinţilor
 6. O viaţă dedicată edificării (slujirii celorlalţi), un model (1 Corinteni 6:12; 10:23; Efeseni 4:29; 2 Timotei 2:14, 16, 23); atenţie la vorbire şi la toate (2 Timotei 3:10-11,14; 1 Tesaloniceni 1:6-7)
 7. Exemple de atenţionare sau de urmat (Filipeni 4:8-9):
 8. a) iscoadele israelite – oameni care au dărâmat (Numeri 13:25-33; 14:1-9, 21-24)
 9. b) Neemia şi fraţii săi – oameni care au zidit (Neemia 2:17-20; 3:1; 4:19-20; 6:15-16)
 10. c) Biserica din Antiohia  – o adunare „mamă” (Fapte 11:19-2630; 13:1-2; 15:30-35)
 11. d) Biserica din Corint – o zidire colectivă (Fapte 18:9-11; 2 Corinteni 1:24; 4:15; 12:19)

ÎNCHEIERE

 1. Fiecare este „dator” să lucreze la edificarea trupului – Templu: fiecare cărămidă şi fiecare celulă este necesară (Romani 14:13-19;15:5-7)
 2. Fiecare este dependent de edificiu şi va beneficia (în plus) de o răsplată pentru activitatea desfăşurată (1 Corinteni 3:14-15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *